Kuidas ettevõte edukalt ümber kujundada

Aitame juurutada õiget tehnoloogiat, et viia sinu ettevõte uuele tasandile ja tagada pilvepõhiste lahendustega terviklikud digitaalsed protsessid.

Ettevõtte ümberkujundamise õnnestumisele aitab kaasa nõustava mudeli kasutamine, mis võimaldab sul langetada parimate tulemusteni viivaid otsuseid. Kuid mida üldse kujutab endast ettevõtte ümber kujundamine? Üldjoontes tähendab see protsesside digiteerimist ja sinu äri kõigi osade kokkutoomist. Igapäevaelus väljendub see projektides tehtavate muudatuste paremas haldamises ja tõhusamas osakondade vahelises suhtluses.

Lühidalt öeldes tähendab ettevõtte ümberkujundamine põhjalikke muudatusi sinu organisatsiooni juhtimises ja äritegevuses (tehnoloogia kasutamise mõttes) eesmärgiga ettevõtte tegevust täiustada ja optimeerida.

Ettevõtte edukalt ümber kujundamisel kasutame Dassault Systèmes´i välja töötatud nõustamismudelit, mis võimaldab meil maandada kliendi jaoks protsessi ja tulemusega kaasnevaid riske. Koroonapandeemiast tingitud kriisi tõttu püüavad kõik ettevõtete juhid saavutada oma organisatsioonis suuremat agiilsust ja säilenõtkust – nad mõistavad, et ümberkujundamine peab toimuma nüüd ja kohe. Praeguse toimiva süsteemi muutmine pole aga kunagi lihtne otsus. Muutus on siiski hädavajalik ja selle eestvedajatel on vaja, et see õnnestuks.

Selliste suurte projektide puhul, nagu seda on ettevõtte ümberkujundamine, saab edu saavutamisel määravaks korralik ettevalmistus ja realistlik ajakava. PLM Group kasutab põhjalikult kontrollitud ja läbimõeldud hindamisprotsessi, mis annab ülevaate sinu ettevõtte ümberkujundamise tulemustest pikkade aastate perspektiivis. Riske maandades ja selget pilti pakkudes anname ettevõtte juhtidele suurema kindlustunde lõplike otsuste langetamisel.   

Digitaalsed tööriistad ettevõtte ümberkujundamise teenistuses

Nagu ütleb Pascale Montrocher ettevõttest Dassault Systèmes, on ettevõtted võtnud kasutusele kümneid veebipõhiseid digitaalseid tööriistu, tehes meeleheitlikke pingutusi äritegevuse vähemalt osaliseks säilitamiseks pandeemia tingimustes. Pakume sinu ettevõttele lahenduse ja selle tulemuse põhjalikku hindamist, välistades uue süsteemi kasutuselevõtuga kaasnevad suured riskid.

Hindamine põhineb meie pikaajalisel kogemusel – meil on enam kui 20-aastane kogemus CAD-i ja PDM-i (tooteandmete haldamise) tarkvara ja protsesside valdkonnas.

Meie töö eesmärk on pakkuda oma klientidele parimat tulemuspõhist materjali, enne kui ettevõte teeb otsuse oma töö ümberkorraldamiseks.

Meie konsultandid aitavad sul välja selgitada, mida peaksid tegema selleks, et sinu ettevõte muutuks senisest agiilsemaks, vastupidavamaks ja jätkusuutlikumaks. Püstitame nende eesmärkide mõõtmiseks konkreetsed sihtväärtused ja paneme paika nende saavutamiseks vajalikud vaheetapid.

Väärtuspõhine protsess

Parimate tulemuste saavutamiseks tuleb küsida õigeid küsimusi. Teoorias kõlab see hästi, kuid praktikas ei leia alati kasutamist. Seda silmas pidades töötas Dassault Systèmes välja ettevõtte ümberkujundamise nõustamismudeli Value Engagement, mis toob välja kliendi kitsaskohtade põhjused ja pakub parimaid lähenemisviise nende lahendamiseks, esitades uurivaid ja nõuandvaid küsimusi. Dassault Systèmes pakub sellele mudelile spetsialiseerunud ekspertide vahendusel laialdasi ja põhjalikke valdkonnateadmisi. PLM Group teeb nende ekspertidega koostööd kohalikul tasandil, olles nii kliendile lähemal ja paremini kursis piirkondlike vajadustega.

Value Engagement protsess näeb kokkuvõtlikult välja selline:

The Process of Value Assessment - kuidas ettevõte edukalt ümber kujundada

Mõistame, et meie kliendisuhete kvaliteet sõltub klientide positiivsetest kogemusest meiega töötamisel. Seetõttu rakendame nõustavat lähenemisviisi, kasutades ära pilvepõhise platvormi 3DEXPERIENCE pakutavad võimalused ja eelised sujuva ja läbipaistva töökeskkonna loomisel. Platvorm võimaldab teha koostööd meie lahenduste juhtidega ning kliendi projektimeeskonna liikmed saavad projekti kallal töötades väärtuslikke kogemusi oma tulevaste süsteemide ja protsesside jaoks. Neil on võimalik:

  • teha igal ajal ja igas kohas privaatsetes kogukondades koostööd ettevõtete PLM Group ja Dassault Systèmes töötajatega;
  • luua töö käigus protokolle, mis kajastavad omavahelist suhtlust ja langetatud otsuseid;
  • koguda ettevõtte vajadustest lähtuvaid väärtuslikke ideid.

 Muudame keeruka lihtsamaks

Aitame PLM Groupis muuta keeruka lihtsamaks, võimaldades sinu ettevõttel langetada teadlikke otsuseid. Meie lahenduste juhid suunavad sind õigete digitaalsete tööriistade juurde, mis sobivad sinu ettevõtte tööprotsessidega ja võimaldavad need siduda platvormiga 3DEXPERIENCE.

Täiendava info saamiseks võta meiega ühendust

Avaldatud kategoorias 3DEXPERIENCE

Avaldatud