Kuidas kujundada tööstusettevõtete ärimudeleid aastaks 2030

Energia hinnakujundus, kõrge inflatsioon ja tarneahela väljakutsed valmistavad tööstusettevõtetele praegu suurt peavalu. Koostöös Kairos Future’i konsultatsioonifirmaga Rootsist uurisime Põhjamaade tööstusettevõtete juhtidelt, kuidas neil läheb ning millised on tuleviku väljavaated. Kuidas kujundada tööstusettevõtete ärimudeleid, et tulevikuks valmis olla.

Praegused ülemaailmsed väljakutsed muudavad uuendustesse investeerimise ja heade marginaalide säilitamise raskeks. Paljud Põhjamaade ettevõtted on hädas katkiste tarneahelate ja pidevalt muutuva turuolukorraga. Kasvavas konkurentsis on aga vaja teha kiireid otsuseid. Sageli on reageerimisvõime aga aeglane ning tehakse kulukaid ümberkorraldusi, mis omakorda söövad marginaale ja vähendavat konkurentsivõimet. Jätkusuutliku ettevõtte strateegia, tugevate tarneahelate loomine ning digitaalne ja turvaline infrastruktuur on hetkel paljude juhtide prioriteediks.

Juhtidega vesteldes tuvastasime kolm peamist trendi, mis kujundavad töötleva tööstuse tulevikku järgmistel aastatel.

Suurenenud riskid

Viimased aastad on näidanud, et me ei saa võtta midagi iseenesestmõistetavana. Lisaks püsivatele tarneahela häiretele on praegu ka inflatsioonija energiaprobleemid. Tulemusi on igal juhil raske ennustada ning see pärsib investeeringute tegemist. Uus normaalsus on muutus. Edu toob paindlikkus, kus kõik ettevõtte osakonnad aitavad üheskoos täita klientidele antud lubadusi, hoides suhtluse ja tootearenduse ühel digitaalsel ja turvalisel platvormil.

Digitaliseerimine

Digitaliseerumine mõjutab kõiki majandusharusid. Tootmise jaoks on digitaliseerimisel potentsiaal turuvajadusi paremini mõista ja tõsta ettevõtte reageerimisvõimet. Tootearendus peab muutuma digitaalseks ja kolima pilve – kes nii mõtlevad, on võimelised edukalt välisturgudel konkureerima. Arukas riskide juhtimine ja olemasolevate protsesside optimeerimine on kaks olulist digitaliseeritud äri eelist.
Kuid meie uuringud näitasid, et ainult 65% Põhjamaade tööstusettevõtetest on määratlenud oma ettevõtte jaoks digitaliseerimise kui prioriteedi ning seadnud konkreetsed eesmärgid.

Digitaliseerimisega alustamisel on oluline tuvastada oma senistes protessides nõrgimad kohad. Digitaliseerimine aitab leevendada tööjõupuudust, suurendada tarnekiirust ja tarnekindlust, võtta vastu andmetel põhinevaid strateegilisi otsuseid ning luua uusi ärimudeleid. Kõik see võimaldab tööstusettevõttel suurendada oma tulu ja pakkuda klientidele innovatiivseid lahendusi.

Jätkusuutlikkus

Tootmise jaoks muutub jätkusuutlikkus üha enam kriitiliseks äritegevuseks. See nõuab nii investeeringuid kui ka järjepidevat tööd. Jätkusuutlikkus ei ole lihtsalt termin keskkonna kohta, vaid hõlmab ka sotsiaalset ja ettevõtlusele keskendunud majanduslikku
jätkusuutlikkust.

Muudatused ELi seadusandluses ja tarbijakäitumises survestavad tööstusettevõtteid.

Paljud meie Põhjamaade kliendid on toodete müümise asemel hakanud arendama uusi ärimudeleid nagu näiteks toodete rent, mis garanteerib pikaajalised kliendisuhted ja ettevõttele parema kasumlikkuse. Pangem muutus ja maailma ebakindlus enda kasuks tööle, kujundagem oma firmad paindlikuks ehk tulevikuküpseks. Selles mängus võidavad need, kel on abiks digitaalsed tööriistad ja
jätkusuutlikud ärimudelid.

Kairos Future’i põhjalik uuring selgitas, millised väljakutsed ja võimalused tööstusettevõtteid ees ootavad. Koos PLM Groupi kogemusega pakume välja viis soovitust, kuidas juhid ja organisatsioonid saavad tulevikuks valmistuda.

The Future of Manufacturing

Learn how digitalization & sustainability will shape industry business models by 2030.

Tark tööstus on Eestile oluline – tööstuse digitaliseerimine on võtmesõna

Tootmise protsesside planeerimine ja tõhustamine digitaliseerimise kaudu pakub tööstusettevõttele suurenenud tootlikkust, kvaliteeti ja
kasumlikkust.

Pilvepõhise innovatsiooniplatvormi idee on selles, et seal asuvad nii inimesed, tööriistad kui ka toote andmed ühes kohas. Enam ei pea andmeid taga otsima ning pead murdma, et need oleksid õiges vormingus ja vastaksid disaini uusimale versioonile. Andmed on aga tänapäevase äri üks peamine lähtepunkt, Tööstus 4.0 tugisammas.

Pilveplatvorm 3DEXPERIENCE kogub ja korrastab tooteandmeid, lisaks saab andmeid jagada erinevate osakondade vahel, analüüsida
ning muuta tootearendusprotsess mõtestatumaks. Nutikamaks ja tõhusamaks muutub mitte ainult tootearendus, vaid kogu ettevõte ning
suhtlus ettevõtte sees, partnerite ja klientidega.

Pilves ehk turvalistes serverites asuvatele failidele pääsevad ligi erinevad inimesed sõltumata sellest, kus nad parasjagu asuvad. Ligipääs on piiratud vastavalt inimese rollile ning kõik muudatused on jälgitavad. Integreeritud turvalisus tagab nii sinu kui ka klientide töö ja IP turvalisuse.