Kümme innovatsiooni tüüpi

Ärijuhid on nõus – innovatsioon on tähtis, kuid seda on raske defineerida. Ebamäärased sõnastused, nagu “uuenduste protsess” või “muudatuste tegemine väljakujunenud asjades, eriti uute meetodite, ideede või toodete kasutuselevõtuga” ei tee pilti palju selgemaks.

PLM Groupis defineerime innovatsiooni järgmiselt: “kindlat probleemi lahendava ning ettevõttele ja kliendile kasu toova idee täideviimine.” On palju viise, kuidas uuendusi ellu viia, kuid sinna jõudmiseks peaksime kõigepealt vaatama erinevaid innovatsiooni tüüpe. Nii saame aru, et tegemist on rohkemaga, kui kõigest uue toote loomine.

Kuidas me oleme innovaatilised on sama tähtis kui miks me oleme innovaatilised. Ning kuidas algab inimestest. Õige meeskonnaga pole midagi võimatu. Suurepärased uuendused sünnivad, kui inimesed teevad koostööd. Innovatsioon algab sinust ning uuendusmeelsest kultuurist, mida lood oma ettevõttes. Sinu inimeste väärtushinnangud, käitumine ja tegevused on see, mis sütitab innovatsiooni. Su ettevõte on uuendusteks valmis. Kõik, mis pead tegema, on oma töötajaid julgustama ja lubada neil need ellu viia.  Ei piisa uue tarkvara või 3DEXPERIENCE platvormi ostmisest ja lootmisest, et see suurendab loomingulisust, efektiivsust või koostööd.

Innovatsiooni juhtimine – loo uuenduste kultuur

Viis TMP rolli lahtiseletatuna

Kümme innovatsiooni tüüpi 

Innovatsiooni juhtimine – loo uuenduste kultuur

Kuigi struktuur võib soovitud tulemuste saavutamisel abiks olla, on tähtis meenutada, et teekond innovatsioonini ei ole sirge.

Tüüpiline innovatsiooni juhtimise mudel algab inimestest, kultuurist ja ettevõttest, millest tulenevad ideed, valik ja juurutamine ning lõpuks innovatsioonistrateegia. Kõik need aspektid on kriitilise tähtsusega innovatsiooni soodustamiseks, kuid protsess näeb välja kõike muud kui organiseeritud.

Team Dimensional Profile (TDP) püüab seda organiseeritud kaost seletada. Alustatakse inimestest ning keskendutakse nende rollidele ja tugevustele. Juhina saad seda kasutada kindlustamaks, et inimesed teevad seda, mis neile meeldib, ning et nad sobituvad organiseeritud keskkonda. Selle tulemusena uuendavad nad tooteid, teenuseid ja protsesse kogu ettevõttes.

TDP kirjeldab nelja erinevat lähenemist tööle:

 • Kontseptuaalne – tööta uute ideede ja nende alternatiividega
 • Spontaanne – ehita ootamatuid ühendusi ja lõhu piire
 • Normatiivne – ühenda ideid praktikaga
 • Metoodiline – dokumenteeri ja organiseeri

Nende lähenemiste abil on võimalik inimesi kategoriseerida rollidesse või kategooriatesse, mis vastavad nende tööstiilile.

Viis TMP rolli lahtiseletatuna

Innovatsiooni juhipositsioonil näed ning tuvastad meeskonnasiseseid tähtsaid rolle.

Looja otsib arendamiseks ebatraditsioonilisi ideid. Nad ei karda ebaõnnestuda või vigu teha.

Edendaja teadvustab uusi ideid ja alternative, kuid suudab samuti arendada olemasolevaid. Neile meeldib põhjalikult planeerida ja mineviku põhjal järeldusi teha. Mõtlemine ja tegutsemine piiridest väljaspool on nende normaalsus. 

Täiustaja seab ideid küsimärgi alla. Nad analüüsivad ja kasutavad süstemaatilisi meetodeid vigade ja puudujääkide otsimiseks. Nad on head ideede ümber hindamises ja neile alternatiivide leidmises. Eesmärk on alati edukas tulemus.

Elluviija hoiab silma peal meeskonna eesmärkidel ja visioonidel, annab sisendit ühiste ideede ja lahenduste näol ning on põhjalik planeerija. Nad püüdlevad kvaliteedi ja täpsuse poole, lastes teistel meeskonna tööd kontrollida. Nad on rahul, kui lõpptulemus sobitub algse ideega.

Abistaja paikneb kõigi nelja suuna keskel. Nad keskenduvad toetamisele ning kõigi meeskonnaliikmete arengule. Nad järgivad kogu innovatsiooniprotsessi algusest lõpuni, juhendades ning toetades meeskonnasisest koostööd. Nad tagavad, et kõik töötavad koos, koordineerides ja tasakaalustades tiimi.

On tõenäoline, et su meeskonnas on juba seda tüüpi mõtlejaid. Sinu roll juhina on võimendada neid iseloomuomadusi, lubades digitaliseerimise läbi koostööd soodustavaid lähenemisi. Lihtne viis julgustada oma erinevate rollide ja oskustega meeskonda on interaktsioonipunktide loomine. Näiteks 3DEXPERIENCE platvorm, innovatsiooni keskkond, mis laseb kõigil tiimiliikmetel projektidesse panustada – andes hankeosakonna Edendajale võimaluse töötada kõrvuti disaini tiimi Loojaga. Kui erinevat tüüpi rollide esindajad su meeskonnas saavad koostööd teha takistusteta, toimub innovatsioon ettevõtte kõigis osades.

Kümme innovatsiooni tüüpi

Kui su organisatsioon kasutab ära digitaliseerimist koostöö tõstmiseks, saavad su andekad meeskonnaliikmed ühendada oma tugevad küljed ja tööstiilid, et keskenduda innovatsioonile.

Tasub uuesti mainida, et innovatsioon ei ole üks — või üksik — protsess. See võib leida aset kogu organisatsioonis ning selle funktsioonides. Doblini Kümme Innovatsiooni tüüpi pakub välja innovatsiooni raamistiku. See ei puuduta vaid uusi tooteid, mida lood; see on kõigest üks viis uuendusteks. See raamistik näitab sulle, kuidas tuvastada uusi võimalusi ning muuta olemasolevad ärimudelid kasumlikeks ja jätkusuutlikeks.

Doblin’s Ten Types of Innovation

Innovatsiooni tüübid jagunevad kolme alamkategooriasse: konfiguratsioon, pakkumine ja kogemus. Konfiguratsiooni alla kuuluvad tüübid on enamasti suunatud ettevõtte sisse ning mitte klientidele. Pakkumise ja kogemuse kategooriad on osaliselt või täielikult kliendile suunatud.

Innovatsioonikategooria – konfiguratsioon

Innovatsioonikategooria nimega Konfiguratsioon käsitleb kasumimudelit, võrgustikku, struktuuri ja protsessi.

 1. Kasumimudel – kuidas teenida raha? 

Liiga sagely võivad kasumimudelid jääda aastakümneteks üle vaatamata. Uuenduslikud kasumimudelid esitavad väljakutse seni kehtinud arusaamadele sellest, mida tööstusharu müüb, mis on toote hind, või kuidas kogutakse tulu. Innovatiivsete kasumimudelite rakendamisega saad muuta oma pakkumised kasumiks. See näitab, et tead, mida su kliendid tegelikkuses soovivad ja kust leida uusi tuluvõimalusi.

 1. Struktuur – kuidas korraldada ning reastada talente ja varasid? 

Uuenduslik struktuur korraldab su ettevõtte varasid uutel viisidel. Need võivad olla kas põhivara, inimesed või immateriaalne vara – kuidas haldad oma talente või ettevõtte püsikulusid sellistes osakondades nagu HR, teadus ja arendus, ning IT. See omakorda aitab meelitada ja hoida uusi talente, tekitades kõrgelt produktiivse töökeskkonna, kus tervitatakse uusi ideid ning loomingulisust (ehk innovatsiooni leviala).

 1. Võrgustik – kuidas ühenduda teistega, kes loovad väärtust? 

On võimatu kõike üksi teha, seda ei tulekski teha. Võrgustiku uuendused käsitlevad seda, kuidas kasutad kõige paremini ära teiste ettevõtete protsesse. Pakkumisi, tehnoloogiaid, kanaleid ja brände. Sel viisil saad keskenduda sellele, milles on sinu ettevõte hea ning usaldada ülejäänu teistele, kel on just need vastavad tugevad küljed. Võimalusi koostööks lähedaste äripartnerite või isegi konkurentidega on lõputult.

 1. Protsess – kuidas kasutada oma töö tegemiseks parimat meetodit? 

Protsessi innovatsioon vaatleb seda, kuidas peamiseid pakkumisi luuakse. Uuendused tähendavad siinkohal oma marginaalide põhjalikku ümberhindamist, tõhususe suurendamist ja kiiret kohanemist muutustega. Need uued protsessid võivad muutuda omandiõiguseks ja anda sulle tulevikus konkurentide ees eelise. See on sinu kaubamärgiga viis oma toote valmistamiseks, mida konkurendid ei saa kopeerida.

Innovatsioonikategooria – pakkumine

Innovatsioonikategooria nimega Pakkumine käsitleb toote jõudlust ja tootesüsteemi.

 1. Toote jõudlus – kuidas arendada eristavaid omadusi ja funktsionaalsust? 

Liigagi tihti arvatakse, et toote jõudlus on võrdne innovatsiooniga. See on küll tähtis osa, kuid meenutame, et lisaks on veel üheksat tüüpi innovatsiooni.

Uuenduslik toote jõudlus käsitleb su pakkumiste väärtust, omadusi ning kvaliteeti. Toote elutsükli haldusele võivad väärtust lisada täiesti uued tooted või olemasolevate toodete uuendused. Toote jõudlus seisneb pikaajalise konkurentsieelise pakkumises, selle asemel, et lihtsalt kopeerida konkurentide toodetud toodet, tehes sellest veidi parem version.

 1. Tootesüsteem – kuidas luua täiendavaid tooteid ja teenuseid? 

Tootesüsteemide uuendused vaatlevad, kuidas üksikud tooted ja teenused on omavahel seotud. Vaadeldakse viise, kuidas luua väärtuslikke seoseid väga erinevate pakkumiste vahel. Need uuendused aitavad luua keskkonda, mis köidab kliente ja eristab sind konkurentidest.

Innovatsioonikategooria – kogemus

Inovatsioonikategooria nimega Kogemus käsitleb teenust, kanalit, brändi ja kliendi kaasatust.

Types of Innovation - Experience

 1. Teenus – kuidas toetada ja võimendada oma pakkumiste väärtust? 

Teenuseuuendused suurendavad toodete ja teenuste kasutamist, jõudlust ja väärtust. See muudab toodete ja teenuste proovimise, kasutamise ja nautimise lihtsamaks ning parandab vead kliendikogemuse hõlbustamiseks. Kui siinkohal õnnestute, kaasate oma kliente viisil, mis paneb nad veelgi rohkem tagasi pöörduma.

 1. Bränd – kuidas esindada oma pakkumisi ja ettevõtet?  

Kuidas soovid, et tehnoloogilist innovatsiooni ja sinu brändi teataks ja mäletataks? Lõppkokkuvõttes mõjutab su bränd kliente valima sind, mitte konkurente. Brändid annavad sageli lubaduse meelitada ligi kliente, mis viiakse ellu suhtluse, turunduse ja teenuste kaudu. Õigesti ellu viies võivad brändiuuendused muuta su toote või teenuse millekski hinnaliseks. Brändiinnovatsioon eristab sind teistest.

 1. Kanal – kuidas viia oma pakkumised klientide ja kasutajateni?   

Kanali uuendused aitavad klientidega ühenduses olla. E-kaubandus on hea näide, kuid füüsilised poed mängivad endiselt rolli selles, kuidas me oma klientidega suhtleme. Uuenduslikud lahendused kasutavad toodete klientideni viimiseks mitmeid, kuid üksteist täiendavad meetoideid. Soovid tagada, et kliendid saaksid osta seda, mida nad tahavad – mugavalt ja soodsalt.

 1. Kliendi kaasatus – kuidas edendada mõjuvat suhtlust? 

Kliendi kaasatus seisneb nende mõistmises ja nende teadmiste kasutamises brändi ja kliendi vahelise tähendusliku seose loomiseks. See võib olla protsesside automatiseerimine, kogukonna- või kuuluvustunde loomine või brändi humaniseerimine järjepideva kommunikatsiooni kaudu.

Innovatsiooni näited

Väline innovatsioon on toote- ja teenusepakkumiste arendamine. See on ka see, kuidas kliendid su ettevõtte ja selle toodetega suhtlevad.

Sisemine innovatsioon on organisatsiooni struktuur, sisemised protsessid ja see, kuidas ettevõte raha teenib. Innovatsioon on see, mis võimaldab välistel muutustel aset leida.

Innovatsioon läbi digitaliseerimise 

Kümme innovatsioonitüüpi võivad su ettevõtte tõhusalt ümber kujundada. Vaata, kuidas innovatsioonile sisemiselt lähenetakse – saad seda kasutada oma konkurentsi analüüsimiseks või lünkade ja uute võimaluste leidmiseks. PLM-is vaatleme innovatsiooni läbi digitaliseerimise ja jätkusuutlikkuse, et arendada tehnoloogiat ning luua edukaid ja kestvaid ettevõtteid.

Aitame oma klientidel ühendada inimesed, tooteandmed ja lahendused ühtsesse koostöökeskkonda läbi SaaS-põhise tooteuuendusplatvormi 3DEXPERIENCE. See annab kõigile projektiga seotud isikutele võimaluse hõlpsasti ette kujutada, kujundada, simuleerida ja pakkuda parimat kliendikogemust. Suurenenud koostöö, täiustatud teostus ja kiirendatud innovatsioon aitavad tootmisettevõtetel kasvada ja Saada kasumlikumaks.

Meie digitaalsed tootearenduslahendused on parim kohandatav tööriistakast, mis paneb sind kogu tootearendusprotsessi ümber mõtlema. Tootearendus ei seisne ainult klientide soovitud toote loomises. Koostöö ja tõhususe abil jõuavad tooted kiiremini turule.

Lisav tootmine võimaldab luua täiesti uusi tooteid, vähendades samal ajal tarneaega ja kulusid kogu väärtusahelas. Saad seda kasutada uute ärivõimaluste leidmiseks ja tootmiskulude vähendamiseks.

Innovatsioon algab sinust (ja su inimestest)

Su inimesed juhivad sind innovatsioonini. Igas su organisatsiooni osas juba eksisteerivad loojad, edendajad, täiustajad, elluviijad ja abistajad. Sinu ülesanne on tagada, et nad leiavad oma ideaalse rolli ning, et pakud innovatsiooni edendamiseks õiget keskkonda.

Innovatsioon toimub su ettevõttes keskkonnas, kus töötajad jagavad oma ideid, arendavad neid koos ja testivad tulemusi. Koostöö ja katsetamise kaudu sünnivad uued ideed ja lähenemisviisid. Pakkudes meie 3D-ökosüsteemi kaudu õigeid tööriistu – tootearenduslahendusi, 3D printimist ja meie digitaalse innovatsiooni platvormi 3DEXPERIENCE – saavad tootmisettevõtted muuta olemasolevaid ärimudeleid jätkusuutlikeks.

Ütle lahti vanast tehnikast ja alusta jätkusuutliku töövooga. PLM Group pakub sulle vahendeid, teadmisi ja ninspiratsiooni, et avastada võimalusi, mis ületavad su kujutlusvõimet. Lihtsamalt öeldes: me paneme sind innovatsiooni läbi viima.

Võta ühendust, et näha, kuidas saad oma ettevõtte innovatsioonirajale panna.