Product Development

Tootearendusprotsessi ümbermõtestamine kiirete muutuste ajastul

Kuidas tootearendusprotsess kohandub muutuva maailmaga – muutuste, teabekülluse ja vajadusega langetada kiireid otsuseid.

2020. aasta märtsis tundus, et maailm ühtaegu kiirenes ja aeglustus. Kõik püüdsid kiirelt toime tulla uute reeglite ja piirangutega. Kõigi tööstusharude ettevõtted tundsid aeglustumise mõju – isegi meditsiinitöötajad pidid elupäästvate seadmete ja tarvikute järele ootama.

Kindlasti ei saa öelda, et maailm oleks päris endine, kuigi on tehtud palju ümberkorraldusi, et vähendada terviseriske ja võimaldada ettevõtetel oma tegevus uuesti käivitada või seda isegi laiendada. Tõtt-öelda väidavad John P. Kotter, Vanessa Akhtar ja Gaurav Gupta oma Harvard Business Review artiklis, et: „… kõik märgid osutavad sellele, et kasvav volatiilsus, keerukus ja kiired muutused on uus normaalsus, mis nõuab uusi viise muutuste juhtimiseks organisatsioonides“.

Kohanemine tehnoloogia abil

Digivahenditele (eriti sellistele, mis on seotud digisuhtlusega) toetumine on viimase pooleteise aasta jooksul olnud tavaline, kuid tootearendusega tegelevatel ettevõtetel on seejuures vaja ületada täiendavad takistused. Füüsiliste toodetega seotud teadus- ja arendustegevus, disainimine, testimine ja tootmine on olnud aastaid digiüleminekus teemaks, tuntud ka uhke nimega Tööstus 4.0, kuid ülemaailmne pandeemia on teinud „me hakkame tulevikus sellega kindlasti tegelema“ ideest juba täna ja praegu hädavajaliku nõudmise.

Tootearendusprotsess
Tööstus 4.0 – nii nimetatakse praegust tootmistehnoloogiate automatiseerimise ja andmevahetuse suundumust.

Loomulikult mõistab enamik juhte digiinnovatsiooni eeliseid – 85% tegevjuhtidest kinnitasid, et digitaalne äritegevus on edu saavutamiseks oluline –, kuid paljud arvavad endiselt, et nad ei saaks kasutada selle pikaajalisi eeliseid, ja keskenduvad selle asemel lühiajalistele eesmärkidele (Deloitte, 2021). Kui aga langetame otsuseid ettevõtte nimel, mis tegutseks hästi ka tulevikus, peavad otsused põhinema tuleviku reaalsusel, mitte tänastel väikestel vajadustel ja hirmudel.

Innovatsiooni elluviimisega kaasnev valu ja vaev pole kaugeltki nii suured, kui meie hirmud meile sisendavad. Oleme näinud tootearendusprotsessis arendus- ja tootmismeetodite mitmesuguste aspektide digiteerimise positiivset mõju – olgu siis tegu hävituslennuki osa 3D-printimisega või prototüüpimise etapi kiirendamisega. Sellega saavutatud tõhusus on pöördelise tähtsusega. IDC juhib tähelepanu sellele, et hoolimata töötajate ja ettevõtete arvu vähenemisest on tehnoloogiainvesteeringud Põhjamaade tootmisesse säilitanud tööstusharus olulise majandusliku panuse.

Digitaalne lähenemine tootearendusprotsessile

Seisame silmitsi uue normaalsusega, kus lähtepunktiks on muutuste tõenäosus. See tähendab, et meie organisatsioonid ja protsessid peavad saama ja jääma paindlikuks. Seda on lihtne saavutada, edendades tootearenduse tehnoloogiaid. Sinu organisatsioon peab olema läbinisti agiilne, kuna lõppude lõpuks ei juhi sa finantsosakonda, teadus- ja arendustegevuse osakonda, tootmismeeskonda jne – sa juhid organisatsiooni, mis peab vastama sinu klientide vajadustele ja täitma oma lubadusi.

“Tootearendusprotsess peab kaasama disaini-, projekteerimis-, müügi-, turundus-, hanke- ja muude funktsioonide sisendi.” — Rob Loughlin, et al. McKinsey & Company

Õnneks ei ole 3D CAD või muud professionaalsed tööriistad digiüleminekul sinu ainus võimalus. Võid oma tootearenduse ümber mõtestada ettevõtte ühise jõupingutusena, koondades kõik organisatsiooni funktsioonid ühe „katuse“ alla koostööl põhinevas PLM-protsessis, kasutades sellist innovatsiooniplatvormi nagu 3DEXPERIENCE. Selline lähenemisviis aitab toime tulla väljakutsetega, millega me kõik oleme pandeemia ajal silmitsi seisnud – tehes kaugtööd eri kohtadest, eri aegadel ja eri tempos, oodates samal ajal endiselt tipptulemusi.

Digiüleminek innovatsiooni võimaldamiseks — ja muud kaasnevad eelised

Tootearenduse kujunemine protsessiks, mis ulatub disainist tootmiseni ja koguni klientide kaasamiseni, tähendab mitte ainult seda, et ettevõte arendab oma klientide nõudmistele vastavaid tooteid; tal tuleb soodustada ka koostööprotsesse ja tekitada projektist projekti kanduvat efektiivsust.

Tootearendusprotsess
Digipööre on protsess, mille käigus rakendatakse digitaalseid tehnoloogiaid, et luua uusi või muuta olemasolevaid äriprotsesse, -kultuuri ja kliendikogemusi.

Rutiinist innovatsioonini

Protsessi tõeline võlu ei seisne mitte selles, et see muudab täielikult sinu ettevõtte toimimist, vaid pigem selles, et see võimaldab sul paremini töötada – see võimaldab innovatsiooni. Selle asemel, et kulutada aega arendusprotsessile, takerdudes iganenud andmekäitlustavadesse, võid rakendada oma leidlikkust hoopis toote loomisel. Digitaalsed tootearendusprotsessid võimaldavad sul keskenduda aspektidele, mis eristavad sind sinu konkurentidest.

Andmepõhine otsuste langetamine

Digiülemineku puhul on meeskondadel endiselt juurdepääs vajalikele tööriistadele, kuid lisaks on nende käsutuses teave, mida nad varem oleksid pidanud taga otsima – või, veel hullem, küsima ja lootma, et vastus oleks õiges vormingus ja vastaks näiteks disaini uusimale versioonile.

Andmed on kõigi tänapäevaste äriprotsesside lähtepunkt, kujutades endast Tööstus 4.0 olulist tugisammast. Töötamine süsteemis, mis mitte ainult ei lase sul oma andmeid korrastada, vaid integreerib need lisaks osakondade vahel, võimaldab meeskonnaliikmetel teavet analüüsida ja kasutada seda mõtestatud arendusprotsessis. Lõppkokkuvõttes tähendab see seda, et sul on nutikamalt ja tõhusamalt juhitud projektid ja ettevõte.

Turvaline juurdepääs pilvele

Pilvepõhise innovatsiooniplatvormi puhul on eri osakondade meeskonnaliikmetel failidele juurdepääs olenemata nende füüsilisest asukohast. Värskendusi tehakse nii kiiresti, kui internetiühendus seda võimaldab. Juurdepääsu süsteemis olevale teabele määrab isiku eeldatav roll, mistõttu kõik muudatused on kontrollitud ja jälgitavad. Samal ajal on turvalisus integreeritud rakenduse tasemelt pilvetasemele, tagades nii sinu kui ka sinu klientide töö ja IP turvalisuse.

Ilma allalaaditud tarkvarast tulenevate litsentsipiiranguteta saavad meeskonnad kiiresti koostööd teha ja innovatsiooniga tegeleda. Uusi ideid saab senisest kiiremini ajurünnakute käigus genereerida, testida ja arendusprotsessis juurutada. Mittetoimivad ideed saab tõhusalt ümber kujundada nii, et need tööle hakkaksid. Lisaks saab mõne projekti käigus kõrvale lükatud ideed tulevikuks tallele panna. Võimalus koos töötada aga annab sinu töötajatele suurema omanikutunde nende arendatavate toodete ja sinu organisatsiooni suhtes.

Tootearendusprotsess
Cloud computing concept.Abstract cloud connection technology background.

Kokkuvõttes on uue, digitaalse tootearendusprotsessi mõju tohutu. Ülemaailmse pandeemia väljakutsed on meile näidanud, et suudame vajadusel kiiresti kohaneda, kuid peame otsuseid langetama otsusekindlalt ja kiiresti. Veel parem oleks investeerida tootearendustehnoloogiatesse seetõttu, et mõistame nende pikaajalist kasu, mitte seepärast, et oleme sunnitud neid kasutama ettenägematute asjaolude tõttu. Kui paneme muutuste ebakindluse enda kasuks tööle ja kujundame oma organisatsioonid paindlikuks, loome tuleviku, mis toimib väljaspool meie tänaseid piiranguid.

Meil tuleb mõista, et sammud üleminekuks uudsele tootearendusele on just täpselt see – sammud. Kui asume edukuse teekonnale, tervitame innovatsiooni täiel rinnal – ja see on palju lihtsam õige mõtteviisi ja digitaalsete tööriistadega, mis seda võimaldavad.

Võta ühendust