3A Consulting Oy

  • SOLIDWORKS lühendab märgatavalt projekteerimisest toote valmimiseni kuluvat aega
  • Tarkvara võimaldab arendada mitmekülgsemaid projekte ja saada paremaid lõpptulemusi
  • Markforged võimaldab printida kõrget temperatuuri taluvaid tooteid

”SOLIDWORKS oli algusest peale üllatavalt lihtne ja seda sai kohe kasutama hakata – ei olnud vaja põhjalikku õppimist, 3D-maailma kujutamine oli väga selge. Nagu tõdes üks meie töötaja, oli SOLIDWORKSile üleminek, justkui istunuks Volkswageni põrnikast Rolls Royce’i.”

VÄLJAKUTSE

3A Consulting Oy on 1992. aastal asutatud disainibüroo. Ettevõtte peakontor asub Iittalas ning disainiosakond Tamperes. Projekteerimistöö põhirõhk on erimasinate ja -seadmete kavandamisel ning tootearendusprojektide elluviimisel protsessi- ja masinatööstusele. Hetkel osutatakse teenust peamiselt ühele suurkliendile. Ettevõtte teenuste hulka kuuluvad ka 3D-modelleerimine, 3D-printimine ning tootmist, paigaldust ja kasutuselevõttu hõlmava täieliku dokumentatsiooni loomine. 3A Consulting Oy vajas tarkvara, mis võimaldaks luua varasemast uuenduslikumaid lahendusi ning mille saaks ühendada ettevõtte enda PDM süsteemiga. Lisaks vajas ettevõte 3D-printerit, mis suudaks valmistada kõrget temperatuuri taluvaid tooteid.

LAHENDUS

3A Consulting Oy kasutas mitmesugust 3D-projekteerimise tarkvara, enne kui läks 2005. aastal üle ühele tarkvarale SOLIDWORKS. Ettevõte tegeleb praegu masina- ja seadmeprojekteerimise ning tootearendusprojektidega. Kasutusel on kolm SOLIDWORKSi litsentsi ja SOLIDWORKS on osutunud aja jooksul asendamatuks tööriistaks. Lisaks hangiti 2017. aastal projekteerimistöö toeks Markforgedi 3D-printer.

Tegevdirektor Mauri Takala asus ettevõttes tööle 1995. aastal. „Minu töö erineb tavalise tegevjuhi omast selle poolest, et teen väga palju projekteerimistööd meie suurima kliendi ruumides ega istu juhtimistööga tegeledes enda ettevõtte kontoris. Läksin alguses kliendi ettevõttesse eesmärgiga teha ettevõtte 3A Consulting nime all allhankena projekteerimistöid. Saime selle kliendi kaudu tegelikkuses oma ettevõttesse projekteerijaid juurde. Praegu anname tööd kokku 14 inimesele. Töötajad tegelevad klientide projekteerimistööde, tootmisjuhtimise, varuosade müügi, eksperdiülesannete täitmise ja paigaldustöödega. Oleme seega suutnud osutada klientidele mitmekülgseid teenuseid,“ leiab Mauri.

Projekteerimisjuht Jari Koivu on töötanud ettevõttes 3A Consulting juba 15 aastat ja ta kasutab SOLIDWORKSi tarkvara oma igapäevatöös. „Allhangete kõrval pakume projekteerimis- ja 3D-printimisteenuseid. Meie tegevuspõhimõte on luua ideest valmis toode, mille klient saab 3D-printeri abil väljastatuna kaasa võtta. Tavaline kliendiga kohtumine toimub selliselt, et visandame üheskoos toote ruudulisele paberile ja arutame erinevaid materjalivariante. Pärast seda läheb projekteerimine SOLIDWORKSi, kus uuritakse toote toimivust. Markforgedi 3D-printer võimaldab valmistada kliendile väiksemaid tootepartiisid ning klient saab suhteliselt lihtsalt tooted kohe kaasa võtta.”

SOLIDWORKSiga seoti algusest peale eraldi toote andmehalduse tarkvara. „Vajasime 3D CAD süsteemi, mille saime ühendada otse toote andmehalduse süsteemiga. SOLIDWORKS oli selleks sobiv tarkvara, samuti võimaldas see märkimisväärselt lühendada projekteerimisest valmis toote saamiseni kuluvat aega. Üks põhjus, miks meie kliendiks olev ettevõte nõustus kaaluma SOLIDWORKSi tarkvara kasutamist, oli selle tuntus ja üldlevinud kasutamine. Kui rääkisime neile SOLIDWORKSist, vastas juhtkond: „No me võime seda vaadata …“ PLM Group käis tarkvara esitlemas ja me mõistsime, et selle lahenduse abil saame tööd ladusamalt korraldada. PLM Group on osutunud heaks koostööpartneriks ning eriti meeldiv on olnud koostöö nende tugiteenusega. Tugiteenuse veebisait toimib hästi ja on pakkunud alati tõhusat teenindust. Lisaks on kasulikud ka versioone tutvustavad seminarid, sest me uuendame kord aastas litsentse, et saada tarkvarast suurimat võimalikku kasu nii meie enda tööks kui lõpuks ka kliendile,“ jätkab Jari.

3AConsulting_Jari_Mauri

Mauri Takala ja Jari Koivu

VW põrnikast Rolls Royce’iks

SOLIDWORKS on olnud ettevõttes kasutusel üle 10 aasta. „Algusaegadel kasutasime 2D-projekteerimisel abiks programmi AutoCAD ja muud 3D CAD projekteerimistarkvara. Sel ajal ei osatud 3D-projekteerimist veel õigesti ära kasutada ja see leidis ka muidu üsna vähe kasutust. SOLIDWORKS hangiti 2005. aastal samal ajal nii kliendiks olevale ettevõttele kui ka meile, tarnijaks oli tol korral CadOn Oy (praegune PLM Group). Ostsime mitu SOLIDWORKS 3D CAD litsentsi ja korraldasime oma töötajatele spetsiaalse koolituse. Tarkvara oli algusest peale üllatavalt lihtne ja seda sai kohe kasutama hakata – ei olnud vaja põhjalikku õppimist, 3D-maailma kujutamine oli väga selge. Suutsin projekteerida paar mõõteseadet algusest lõpuni ilma ühegi teemaga seonduva kursuse läbimist. See näitab, et tarkvara kasutamine oli tõeliselt lihtsalt õpitav ja annab seega kasutajale palju ajalist kokkuhoidu. SOLIDWORKSis on hästi arvestatud projekteerimistööga seotud asjaolusid ja tarkvara kiirendab märgatavalt tööd, sest konfiguratsiooni saab kasutada eri struktuurides. Tarkvara puhul on arvestatud ka seda, et iga projekteerija töötab erineval moel. Kui SOLIDWORKSis töid uurida, võib näha projekteerija käekirja. Nagu tõdes üks meie töötaja, oli SOLIDWORKSile üleminek, justkui istunuks Volkswageni põrnikast Rolls Royce’i,” ütleb Jari.

Mauri jätkab: „SOLIDWORKS Premiumi tarkvara tugevusarvutused on meil pidevalt kasutusel ja need on andnud meile suurt kasu, sest tarkvara suudab kiiresti pakkuda mitmesuguseid tugevusarvestusi. Arvestusi ei kuvata valemitena, vaid visuaalselt. Projekteerija hoiab ka sel juhul kokku aega ja klient näeb, et see punane koht vajab lisatugevdamist. Samuti on positiivne see, et keerukast seadmest saab teha läbilõike ning kasutada animatsioone. Need on kliendile väga kasulikud ja näitlikustavad, kui peetakse aru tootearenduse teemadel.“

Markforgedi printer valiti materjalide alusel. „3A Consulting on seotud mitmesuguste masinaosade projekteerimisega, see on meie üks suuremaid tootevaldkondi. Protsessitööstuses eeldatakse materjalidelt vastupidavust erinevale temperatuurile. Paljud selle klassi printerid kasutavad polüamiidi, mis ei ole meie nõuete kohaselt piisavalt vastupidav. Markforged lisab printimisel kasutatavasse materjali kiudu, mis parandab kuumakindlust. Praegu uurime printimisvõimalusi oma ettevõttes ja seni saadud tulemused on olnud head. See printer on olnud meile kindlasti samm õiges suunas ning materjal aitab kaasa meie äritegevusele,“ selgitab Jari.

Uusima projekti trumbid on lokaalsus ja oskused

3A Consulting on olnud suures mahus osaline Linnan Kehitys Oy projektis. Linnan Kehitys Oy teeb Soome maanteeameti ja Soome raudteega (VR) koostööd raudteejaamade planeerimisel. Projekti esimene etapp viiakse ellu Iittalas, kus asub ettevõtte peakontor. „Saime võimaluse osaleda, sest projektis sooviti kasutada kohalikke oskusi ja meie ettevõte pakub just selleks otstarbeks sobivaid projekteerimisteenuseid. Eesmärk on luua jaamade nutikaid ootepaviljone ning teha neist eri variante lihtsast keerulisemani. Projekti esimene etapp teostatakse Iittala raudteejaamas, kus avatakse Soome esimene kunstiootepaviljon,“ lisab Mauri. Jari jätkab: „Teeme ootepaviljoni, kus näidatakse kohalikku kunsti. Iittala on tuntud klaasi ja naivistliku kunsti poolest, materjal on piiratud ilmastikukindla terasega. Terasele ei tehta mingit pinnatöötlust, sel lastakse korrodeeruda. 3A Consulting vastutas tervikuna paviljoni projekteerimise eest. See on meile üsna esinduslik projekt ja selleks andis võimaluse SOLIDWORKS.“

Katos-3

Iittala kunstiootepaviljoni mudel SOLIDWORKSis

„Oleme klientide ja koostööpartnerite silmis usaldusväärne partner ning me soovime seda joont hoida. Kui teeme üksikutele klientidele väiksemaid projekte, alahindavad nad tihti projekteerimistööks kuluvat aega. Meie omakorda püüame teha tööd hoolikalt ja nii, et kõik saaks korraga valmis. See on kokkuvõttes suur väärtus, kuigi kliendile võib tunduda, et tööks kulub liiga palju aega. Kui klient saab lõpliku toote, siis neil enam küsimusi ei ole. Nad on saanud lõpuni hästi tehtud toote. Ilma SOLIDWORKSita oleks projekteerimistöö palju aeglasem ja osa tööd oleks tegelikkuses võimatu teha. 3D-printeri kasutamine on praegu veel katsetamise faasis. Hangime kõik uued tööriistad klientide vajaduste ja soovide järgi. 3D-printimine on äritegevusena hakanud meid järjest rohkem huvitama, sest oleme näinud, et see võib anda konkreetset kasu. Kuid SOLIDWORKS jääb ka tulevikus meie põhitarkvaraks, mille abil toimub 3A Consulting Oy projekteerimine. Teeme sellega veel imet,“ lõpetab Jari.

iittala10_1198

Iittala kunstiootepaviljon

Pildid: Tanja Lupari/Linnan Kehitys Oy