DECK Engineering OÜ

Uute projektide puhul on töö efektiivsus tõusnud 10-15%
Olemasolevate projektide kopeerimisel on töö efektiivistunud 20-40%
Tänu SolidWorks Enterprise PDMile on info alati uuendatud ja terviklik
Seoses simulatsioonide kasutamisega on paranenud toodete kvaliteet

SolidWorksi kasutades oleme saavutanud rea eeliseid, mida enne selle CAD-süsteemi juurutamist isegi ette ei näinud. Näitena võib tuua Simulationi tarkvara, mis võimaldab meil avastada erinevaid mahuprobleeme, mis tekivad väga suurte konstruktsioonide tootmise ja käsitsemise juures.

VÄLJAKUTSE

DECK Engineering on 2013. aastal Tallinnas loodud 10 töötajaga inseneriteenuste ettevõte. Ettevõte pakub projekteerimisalaseid konsultatsioone ja lahendusi arendus- ja tootmisettevõtetele üle maailma, eesmärgiks on olla klientidele strateegiliseks partneriks. DECK Engineering jagab uuenduslikke ideid ja oskusteavet ettevõttega E-Profiil, mis toodab keerulisi ja raskeid metallkonstruktsioone ning seadmeid nafta- ja gaasitööstusele ning energeetika sektorile. Ettevõttel E-Profiil on Tallinnas 245 töötajat. Olulisemad kliendid asuvad Norras, kuid samuti eksporditakse Hollandisse ja Saksamaale ning mujale üle maailma.

LAHENDUS

SolidWorks lihtsustab ja tõhustab keerulisi offshore ja energeetika projekte

Hiljuti asutatud projekteerimisalaseid konsultatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte DECK Engineering teeb EPC projektide (projekteerimine, hange, ehitus) alal tihedat koostööd partner-ettevõtte E-Profiiliga. Projektid on seotud keeruliste nafta- ja gaasitööstuse offshore seadmete arendamise ja tootmisega ning teiste energeetikaalaste projektide ja toodetega.

Loomulik CAD/PDM lahendus

Ettevõtted teevad tihedat koostööd ka CADi ja PDMi alal ning on SolidWorksi ja SolidWorks Enterprise PDMi kasutades saavutanud märkimisväärse efektiivsuse. DECK Engineering juurutas hiljuti PDM-süsteemi ning ka E-Profiil on selle rakendamist alustanud. Alar Jõgi, kes on firmas DECK Engineering projektiinsener, on mõlema firma jaoks tegev ka CAD-administraatorina. Alar Jõgi räägib nende CADi kasutamisest:

„Eelmisel aastal, kui me ettevõtte DECK Engineering asutasime, otsisime me CAD-süsteemi, mis tõstaks meie arendusprojektide tõhusust. Paar aastat tagasi asendas E-Profiil olemasoleva 2D CAD süsteemi SolidWorksiga (PLM Groupilt). See CAD-tarkvara on laialt kasutatav ning me uskusime, et saame kasutamise osas PLM Groupilt head tuge, seetõttu oli SolidWorksi ja PLM Groupi integreeritud lahendus loomulik valik“.

Praegu on ettevõttel DECK Engineering 5 SolidWorksi litsentsi ja 6 Enterprise PDMi litsentsi. CAD tarkvara kasutatakse mehaanilises projekteerimises ja 3D modelleerimises, tootmise ja käsitsemise simulatsioonides, pinge analüüsides, EPC projektides ning detailide – nagu rakised, kinnitusdetailid ja toed – tootmislahendustes, samuti aga tehase planeeringus. DECK Engineeringu insenerid tegelevad ka kontseptuaalse 3D visualiseerimisega kliendi kavandite põhjal, uurimisprojektide ja teostatavusanalüüside põhjal.

Tõhusus projektide läbiviimisel

E-Profiilile, kellel on 15 SolidWorksi litsentsi, on lahendusest saadav kasu iseenesestmõistetav. „Uute projektide puhul on töö efektiivsus tõusnud 10-15% ning juba olemasolevate projektide kopeerimisel 20-40% ning see võimaldab E-Profiilil vastu võtta rohkem projekte,“ selgitab Jõgi. „Detaile ja kooste, mida juba varem on kasutatud, on lihtne uuesti kasutada ning meie jaoks on väga oluline projektiandmete kopeerimisel ja metaandmete muutmisel saavutatud ajasääst.“

Alar Jõgi rõhutab, et SolidWorksi kasutamine on DECK Engineeringule toonud juba olulist edu. „SolidWorksi kasutades oleme saavutanud rea eeliseid, mida me enne selle CAD-süsteemi juurutamist ette ei näinud. Näitena võib tuua Simulationi tarkvara, mis võimaldab meil avastada igasuguseid mahuprobleeme, mis võivad tekkida väga suurte konstruktsioonide tootmise ja käsitsemise juures.“

Paranenud tootekvaliteet

E-Profiili toodete kvaliteet on paranenud, kuna probleemid avastatakse nüüd arenduse varasemas etapis. Samuti saab füüsilisi tooteid 3D mudelitega võrrelda kasutades kontrollimiseks 3D laserskaneerimist.

CAD tarkvara 3D-mudelid võimaldavad simuleerida tootmisalade jaotust virtuaalses tehase mudelis, et optimeerida tootmispind nii olemasolevate kui uute ülesannete tarbeks. Kuna tooted on 3D-mudelite kujul olemas, on võimalik simuleerida väga suurte konstruktsioonide füüsilist käsitsemist, samuti saab mudeleid kasutada rakiste, tugede ja kinnitusdetailide projekteerimisel.

Alar Jõgi rõhutab, et DECK Engineering on väga huvitatud kontaktide sõlmimisest Taani ja Norra nafta ning gaasi ja ka energeetika ettevõtetega: „Kuigi me teeme tihedat koostööd E-Profiiliga, viime juba praegu oma alal läbi projekte paljude teiste ettevõtetega. Hästi integreeritud SolidWorks 3D CADi, Simulationi ja PDMi-lahendus lubab meil otsida uusi partnereid“.