Green Instruments A/S

  • Toote andmehalduse lahenduse juurutamine on aidanud korrastada kõiki tehnilise dokumentatsiooniga seotud protsesse.
  • Andmete automaatne genereerimine nii arendusosakonnas kui ka tootmises ja müügiosakonnas.
  • Professionaalne imago tänu paremale tehnilisele dokumentatsioonile.
  • Kohandatud otsinguvahend aitab kiiresti leida nii varasemaid kui ka uusi projekte.
  • Projektide terviklikkus on tagatud toote andmehalduse abil referentside haldamisega 3D-mudelites.

“Meie töö on nüüd palju süsteemsem.”

VÄLJAKUTSE

Taanis Brønderslevis tegutsev Green Instruments A/S on spetsialiseerunud mõõte- ja analüüsiseadmete arendamisele ja tootmisele ning nende klientideks on nii merel kui ka maismaal tegutsevad ettevõtted. Viimastel aastatel on ettevõte pidanud tegelema üha suuremate ja keerukamate arendusprojektidega, täites samal ajal klientide kõrgemaid nõudmisi. Nii tekkis vajadus koostude parema jälgitavuse ja täpsema integreerituse järele, kuid samuti oli vaja tagada turvalisus projekteerimisel, tootmise sujuvam korraldus ja tehnilise dokumentatsiooni kvaliteet.

LAHENDUS

Kvaliteetsemad projektid, vähem vigu ja suur aja kokkuhoid on ainult mõned kasud, mida Green Instruments A/S on kogenud tänu PLM Groupi toote andmehalduse lahenduse juurutamisele.

Taani ettevõte Green Instruments arendab ja toodab Põhja-Jüütimaa linnas Brønderslevis mõõte- ja analüüsiseadmeid nii merel kui ka maismaal tegutsevatele ettevõtetele. PLM Groupi toote andmehalduse lahenduse HostPLM juurutamine on olulisel määral parandanud tehnilise dokumentatsiooni koostamist ning ka töövoogu inseneritöö, tootmis- ja müügiprotsessides.

Toote andmehaldus tagab struktureeritud protsessid

“Üldiselt on meie töö muutunud palju struktureeritumaks. Oleme loonud nii ülevaatuse ja versioonikontrolli töövoo kui ka PDF-ide ja joonisenumbrite automaatse genereerimise,” selgitab tehniline projekteerija Thomas Tversted:
“Meie toote andmehalduse süsteemis on otsivahend, mis vastab täpselt meie vajadusele, et saaksime otsida vajalikku vana või uut projekti. See on suuresti parandanud meie toodete ja projektide jälgitavust ning aidanud inseneriosakonnas tohutult aega kokku hoida,” lisab ta.

Rikutud koostud on minevik

Toote andmehalduse süsteem tagab, et koostud ja failid on alati korras ja rikutud koostud ei ole enam Green Instrumentsis probleemiks.

„Üks meie varasemaid probleeme oli see, et projektifailide vahelised siseviited ei olnud korrektsed. Selle eest hoolitseb nüüd toote andmehalduse süsteem, mis tähendab, et meil ei ole enam probleeme rikutud koostudega,” selgitab Thomas Tversted.

Arendusprojektid muutuvad Green Instrumentsis üha keerulisemaks ja suuremaks, lisaks tuleb täita veel klientide kasvavaid nõudmisi. Seetõttu sõltub ettevõte korrektsetest projektidest. Thomas Tverstedi sõnutsi võimaldab toote andmehalduse süsteem Green Instrumentsil korrastada projekte palju ohutumalt kui varem:

“Kliendid näevad, et meie tehniline dokumentatsioon on muutunud paremaks ja ettevõttena on meie imago professionaalsem kui enne toote andmehalduse lahenduse kasutusele võtmist.”

Palju kasu müügitöös ja tootmises

Thomas Tversted märgib, et toote andmehalduse lahendus on toonud palju kasu ka muudes osakondades peale inseneriosakonna:

„Meie müügi- ja tootmisosakond on saanud toote andmehalduse süsteemist palju kasu. Me saame anda neile paremaid ja paremini korrastatud projekte ning PDF-i generaator salvestab PDF-failid automaatselt kaustadesse, mistõttu on neid kerge leida.”

Professionaalne juurutusprojekt

Green Instruments valis toote andmehalduse lahenduse pakkujaks PLM Groupi osaliselt seetõttu, et PLM Group oli juba ettevõttes kasutatava SOLIDWORKSi CAD-tarkvara tarnija, samas pakkusid nad majutaja-põhist lahendust, mis tähendab, et PLM Group hoolitseb toote andmehalduse süsteemi igapäevase funktsioneerimise eest. Thomas Tversted lisab:
„Samavõrd oluline põhjus, miks me valisime oma partneriks PLM Groupi, oli see, et nad esitasid meile väga professionaalse süsteemi juurutamise projekti kava. Nende pakutu sobis meile väga hästi ja ajakava oli ideaalne.”

Green Instruments viis koos PLM Groupiga ellu järkjärgulise juurutamise projekti, mille kohta märgib Thomas Tversted järgmist:
„Esialgse uuringu käigus õppisime enda ja oma tööviisi kohta nii mõndagi. Samal ajal saime ühtlasi teada, kui palju toote andmehalduse tarkvara hakkab meid tulevikus aitama.”

Ta lisab, et järgmine samm Green Instrumentsi toote andmehalduse projektis on integreerida see lahendus ettevõtte ressursside planeerimise süsteemiga.