HTC Sweden

  • Kasutaja vajadustele vastav kasutajasõbralik CAD-/PDM-lahendus.
  • Märkimisväärne aja ja raha kokkuhoid tänu lihtsustatud ja automatiseeritud töövoogude rakendamisele.
  • PDM-halduse alane koolitus annab administraatoritele võimaluse töötada ilma välise abita.
  • Vajaduse korral kasutatav pädev, tõhus ja professionaalne PDM-lahenduste tugi.

VÄLJAKUTSE

Kagu-Rootsi linnas Söderköpingis asuv HTC Sweden AB on maailma juhtiv horisontaalpindade (nt puit- ja betoonpõrandad) lihvimislahenduste tootja. Ettevõttel on 170 töötajat, kellest 100 töötavad Rootsi emaettevõttes ning 70 Ameerika Ühendriikides, Saksamaal, Inglismaal ja Prantsusmaal asuvates tütarettevõtetes. Ettevõtte lahendusi kasutatakse näiteks betooni, puidu, marmori, liitmaterjali, asfaldi ja muude materjalide pinna töötlemiseks ning näiteks vaipade või liimijääkide eemaldamiseks.

HTC Sweden

LAHENDUS

Pärast koostöös PLM Groupiga läbi viidud edukat rakendusprojekti asendas HTC Sweden oma PDM- ja CAD-tarkvara, mis ei vastanud ettevõtte vajadustele, tõhusa PDM-lahendusega, milles on ühendatud nii mehaaniline kui ka elektriline projekteerimine.

Rootsi ettevõte HTC Sweden AB ei olnud rahul oma senise CAD- ja PDM-tarkvaraga ning otsustas vahetada selle PLM Groupi pakutava tarkvara SolidWorks Enterprise PDM (EPDM) ja SolidWorks CAD vastu. Tihedas koostöös PLM Groupi lahenduste meeskonnaga koostas HTC Sweden AB toote olelusringi halduseks kasutatava tarkvara uue kirjelduse ja võttis uue tarkvara kasutusele. Projekti tulemuseks oli CAD- ja PDM-lahendus, mis vastab ettevõtte vajadustele kasutajasõbralikkuse ja tõhusa tootearendusandmete käitlemise osas.

HTC Sweden on maailma juhtiv puidust, betoonist ja muudest materjalidest horisontaalpindade (enamasti põrandate) lihvimis- ja puhastusmasinate tootja. Ettevõtte masinaid kasutatakse ka teede ja sildade hooldamiseks. Põhilised kliendid on põrandaehitajad, ehitusettevõtjad ja eraettevõtted. Ettevõtte toodanguks on elektromehaanilised masinad, mida projekteeritakse tarkvara SolidWorks abil. Toodete elektriosa projekteerimiseks kasutatakse lisaks tarkvara SolidWorks Electrical ning õhuvoolu simuleerimiseks ja tugevusarvutuste tegemiseks kasutatakse tarkvara SolidWorks Simulation.

HTC Sweden kasutas mitmeid aastaid PDM-lahendust, mida oli keeruline kasutada ja mis oli halvasti integreeritud ettevõttes kasutatava elektriosade raalprojekteerimise tarkvaraga. CAD-administraatori Daniel Gustavssoni sõnul oli ka süsteemi tugi paindumatu ja aeganõudev.

Eeluuringu tulemuseks on tõhus PDM-lahendus

HTCSwedenPärast PDM-lahenduste turuga tutvumist otsustas HTC Sweden korraldada koos PLM Groupiga eeluuringu EPDMi ja SolidWorksi kasutamise kohta tootearenduse tarkvarana. Võimaluste ja vajaduste põhjaliku hindamise järel koostas PLM Group pakkumuse, milles kirjeldas süsteemi võimalikku ülesehitust koos erinevate automatiseeritud töövoogudega, mis toetaksid ettevõtte vajadusi.

HTC Sweden nõustus pakkumusega ning Daniel Gustavsson kirjeldab rakendusprojekti partnerlusena, milles PLM Groupi lahenduste meeskonnal õnnestus tõlkida HTC Swedeni nõudmised toimivaks lahenduseks:

„Oleme saanud oma vajadustele vastava PDM-lahenduse, mida iseloomustab tooteandmete turvaline ja tõhus haldamine, versioonide kontroll, töövoogude automatiseerimine ja kasutajasõbralikkus. Kasutajad tahavad tegeleda tootearendusega, mitte kulutada aega andmete otsimisele. Seega on meie jaoks oluline, et nad saaksid andmed kiiresti ja lihtsalt kätte,” ütles ta. „Kõige olulisem on see, et meil õnnestus lühendada süsteemi seisakuaegu, mis võivad olla arendusprojekti väga kiirete etappide ajal eriti kulukad. Meie arendusprotsessid ja töövood on muutunud lihtsamaks ja kiiremaks.”

Mehaanilise ja elektrilise projekteerimise integratsioon

Koostöös PLM Groupiga töötas HTC Sweden välja PDM-lahenduse, mis võimaldab nii mehaanilisi kui ka elektrilisi CAD-faile ühtemoodi käidelda. See tähendab, et erinevate arendusmeeskondade vaheline suhtlus on muutunud palju kiiremaks.

„Mehaanika- ja elektriinsenerid saavad väga lihtsalt üksteist tooteandmete haldusega seotud küsimustes abistada, kuna mõlemad kasutavad süsteemi täpselt ühtemoodi. Varem olid nende PDM-lahendused kahest sootuks erinevast maailmast, kuigi nad kasutasid sama tarkvara,” ütles Daniel Gustavsson.

Tegevusprotsesse toetavad lisad

PLM Group on loonud süsteemi eelnevalt kindlaks määratud ülesannete automaatseks teostamiseks. Töövoogude ülesehitus sisaldab mõningaid lisasid EPDMi jaoks. Lisade hulgas on ka HTC Swedeni praegu müüdavates toodetes sisalduvate aktiivsete osade seerianumbrite automaatse genereerimise programm.

Kõigi CAD-tarkvaras heaks kiidetud projektifailide põhjal genereeritakse automaatselt jooniseid sisaldavad PDF-failid ja kolmemõõtmelised CAD-mudelid, mida säilitatakse serveris.

Kui tootmis-, ostu- ja kvaliteediosakondade töötajad vajavad tooteandmeid, saavad nad otsida neid spetsiaalselt kujundatud veebiliidese abil ilma PDM-kliendi täisversiooni kasutamata.

Ettevõtte ressursside planeerimise tarkvaraga integreeritud tooteandmete haldus

Tooteandmete halduse (PDM) süsteem on integreeritud ka HTC Swedeni ressursiplaneerimise (ERP) süsteemiga. Seni on ühendus suhteliselt lihtne. Praegu loeb PDM-süsteem andmeid ERP-süsteemi mõnest tabelist, mis sisaldavad näiteks müüdavate toodete ühikuid ja harmoneeritud süsteemi klassifikatsiooninumbreid, et kahe süsteemi andmed oleksid ühesugused, selgitas Daniel Gustavsson. „Tulevikus kavatseme võimaldada osade kirjete automaatse loomise ERP-süsteemis. Praegu genereerib süsteem Exceli vormingus BOM-faile, mida saab hiljem ERP-süsteemis kasutada.”

Põhjalik tooteinfo halduse administreerimise alane koolitus

Daniel_Gustavsson-300x204Daniel Gustavsson osales koos ühe kolleegiga PLM Groupis korraldatud PDM-administraatorite kursusel. Ta jäi koolitusega väga rahule. Ta selgitas, et uue lahenduse üks suuremaid eeliseid seisneb selle lihtsas hallatavuses ning tänu koolitusele saab teadus- ja arendusosakond nüüd suurema osa hooldustöödega ise hakkama.

„PDM-süsteemi võimalused ülesannete kohandamiseks on palju põhjalikumad kui meie eelmises süsteemis. Pärast koolitust on meil võimekus süsteemi administreerida ja väga lihtsalt seadistusi muuta, ilma et peaksime PLM Groupi spetsialiste kohale kutsuma iga kord, kui tekib vajadus midagi muuta,” selgitas ta ja lisas: „Meie eelmise lahenduse uuendamiseks kulus tavaliselt üks päev, mille jooksul meie arendusosakonna seitsmel töötajal oli töövaba aeg. Seejärel võis kuluda mitu päeva kuni spetsialisti saabumiseni, et ta saaks süsteemis mõne üksiku muudatuse teha.”

PLM Groupi professionaalne tugi

Daniel Gustavsson kiitis PLM Groupi toetöötajaid: „Nad teevad head tööd. Vajaduse korral saame professionaalset ja kiiret abi. Toeosakond vastab päringutele alati kiiresti ja ma saan palju kasulikku teavet. See hõlmab ka teavet tarkvara täpsemate funktsioonide kohta, millest ma ei ole varem midagi kuulnud. Toemeeskond on väga hästi koolitatud ja professionaalne ning ma saan oma küsimustele alati asjalikke vastuseid.”
Kuigi CAD- ja PDM-lahendused on kasutajate jaoks veel üsna uued, on nad varasemast palju rohkem rahul, rõhutas Daniel Gustavsson.

„Me mõõdame lahenduse tõhusust kasutajatelt laekunud küsimuste arvu järgi ja meile tuleb varasemast palju vähem küsimusi. Paljude töövoogude ja protsesside automatiseerimine tähendab ka seda, et kasutajatel ei ole enam vaja teadmisi IT-süsteemidest, millega nad tavaliselt ei tööta. Selle asemel saavad nad täielikult keskenduda oma põhiülesannetele, milleks on uute toodete arendamine.”ChristerBlomqvist

„HTC-ga läbi viidud projekt näitab, et meie lahenduste kavandamiseks ja pakkumiseks kasutatav moodus on tõeliselt edukas. Meie spetsialiseerunud meeskonnad keskenduvad neljale ärilahenduste valdkonnale ja jagavad teadmisi üle geograafiliste piiride. See tagab, et meil on võimalusterohkete ja samas lihtsate lahenduste pakkumiseks vajalik võimekus. Meie süsteemi ülesehitus ja geograafiline paiknemine võimaldab meil võtta töösse mis tahes mahus kohalikke ja rahvusvahelisi projekte,” ütles PLM Groupi lahenduste meeskonna juht Christer Blomqvist. Ta lisas:

„Meie oskuslikud ja kogenud töötajad koos suure moodsate toodete portfelliga ja hea tava meetoditega võimaldavad meil pakkuda iga ettevõtte erivajadustele vastavaid lahendusi. Lühikesed rakendusajad, piiratud investeeringumaht ja investeeringu kiire tasuvus on kõik tegurid, mis aitavad meil edu saavutada.”

Tooted: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS PDM tarkvara

Industries: Tarbekaubad, Tööstusmasinad ja Tootmine