HydX AB

Suutlikkus arendada nutikaid ja keerukaid tooteid
Tihedam koostöö ja suhtlus klientidega
Professionaalsed müügi- ja turundusdokumendid
Tootmisdokumentatsioon, mis tugineb otsesel juurdepääsul 3D-mudelitele

“Meie kliendil oli vaja tõestust selle kohta, et meie lahendus suudab funktsioneerida väga suure seismilise aktiivsusega keskkonnas. Kasutasin simulatsioone, et demonstreerida, kuidas nende toode sellises keskkonnas reageeriks. Klient soovis näha kõiki simulatsioonide tulemuste andmeid. Mõne minutiga olid meil olemas korrektsed andmed, mille abil saime klienti veenda, et meie lahendus vastas täielikult nende nõudmistele.”

VÄLJAKUTSE

Et klientidele kiiresti nutikaid lahendusi pakkuda, oli ettevõttel täiendavalt vaja digitaliseerida oma äriprotsesse.

LAHENDUS

Tänu nutikale digitaliseerimisele on ettevõttel HydX võimalik projekteerida, toota ja müüa täiesti uut tüüpi keerukaid hüdraulilisi automaatikalahendusi ja laiendada oma äritegevust.

HydX AB, mille peakorter asub Lõuna-Rootsi linnas Ystadis, kuulub Rootsi tööstuskontserni Volito Automationgruppen. HydX arendab ja toodab hüdraulilisi automaatikalahendusi, mille otstarve on seotud tööstuse, sõidukite ja merendusega. Protsess hõlmab 3D-modelleerimist, tootmisjooniste loomist ning ka tehnilisi arvutusi ja simulatsioone. Nutikad tootearendusprotsessid ja digitaliseerimise tase mängib ettevõttes HydX olulist rolli, võimaldades optimeerida ostu-, tootmis-, turundus- ja müügiprotsessid.

 

Probleemidega tegeletakse kohe
Uute probleemidega tegelemine on HydX-is igapäevane nähtus. Huvitava näitena toob disainiinsener Wictor Kocula välja hiljuti lõpetatud projekti:

Meie kliendil oli vaja tõestust, et meie lahendus suudab funktsioneerida seismiliselt väga aktiivses keskkonnas,” selgitas Wictor Kocula:

“Mõne minutiga olid meil korrektsed andmed olemas, mille abil veensime klienti, et meie lahendus vastab kõigile nende nõudmistele. Neid arvutusi oleks olnud peaaegu võimatu käsitsi teha.”

Optimeeritud ostuprotsessid
HydX ostuosakond kasutab ulatuslikult 3D-mudeleid ja jooniseid, selgitab tehniline juht Håkan Erlandsson. „Kui meie alltöövõtjad saavad meilt ülesande, anname neile joonised ja 3D-mudelid osade tootmiseks, mida neilt vajame.”

Wictor Kocula lisab: “See tarkvara on meie jaoks ka suurepärane otsuste tegemise abivahend valmisosade otsimisel. Tavaliselt saame tarnijatelt komponentide 3D-mudelid, mille saame tõmmata oma 3D-koostudesse, et analüüsida, kas need täidavad meie vajadusi. Nii saame väga kiiresti valida ülesannete täitmiseks õiged komponendid.”

3D kasu müügi- ja turundusosakonnas
Wictor Kocula sõnutsi mängivad SOLIDWORKSist pärit 3D-mudelid ja joonised HydX-i müügi- ja turundusosakonnas olulist rolli igapäevasel suhtlemisel klientidega. Ta selgitab:

“Kui klient tahab näiteks näha, kuidas meie seadmed nende tegelikus tootmiskeskkonnas hakkavad välja nägema, kasutan seda tarkvara, et luua kuvad, joonised ja fotorealistilikud kujutised, mida müügiinimesed saavad kliendile anda. See on võimalik isegi siis, kui ma ei ole projekteerimisega veel alustanud. Ma saan lihtsalt ära kasutada meie olemasolevaid mudeleid ning väga kiiresti muuta neis mõnda komponenti ja mõõtu.”

CAD-mudelid optimeerivad tootmist
Kõik HydX tootmises osalevad töötajad pääsevad ligi 3D-mudelitele ja joonistele, kasutades selleks CAD-tarkvara.

Mudelid annavad töötajatele kogu vajaliku teabe selle kohta, kuidas oma tööd kõige tõhusamal viisil teha, vähendades ühtlasi ohtu vigade tekkeks. Mudelid näitavad, kuidas üksikosad tuleks paigutada ja kuidas need omavahel kokku sobivad. Samuti on töötajatel juurdepääs üksikute osade, nagu voolikud, ühendused ja poldid, tehnilisele teabele.

Hea partnerluslühendab tööseisakut
“Meie koostöö PLM Groupiga toimib hästi,” ütleb Wictor Kocula. Ta lisab: „Probleemide tekkimise korral suhtleme vabalt ja sundimatult. Tavaliselt on meie mureks see, kuidas tarkvara teatavate ülesannete lahendamiseks kõige tõhusamal viisil ära kasutada. Kui me suhtleme oma kontaktisikutega, saame kiiresti detailsed vastused. See tähendab, et meie tööseisak on minimaalne.” Håkan Erlandsson selgitab: „Põhimõtteliselt võib öelda, et me oleme laisad. Meile ei meeldi teha sama asja uuesti ja uuesti. Kui saame rakendada digitaalset lahendust mõnel töölõigul, siis seda me ka teeme, et oma väärtuslikku aega kõige paremini ära kasutada.”