Q Yachts Oy

  • Ühtne intuitiivne projekteerimistööriist tööstuslikuks disainiks ning mehaanika- ja elektrisüsteemide projekteerimiseks
  • Sujuv tootearenduse koostöö ettevõtete vahel

“SOLIDWORKS on tööriist, mille abil saab modelleerida kogu kaatri enne, kui ühtegi detaili veel konkreetselt valmis on tehtud. Me ei tea, millise muu tarkvaraga saaksime sama teha, seepärast on SOLIDWORKSi kasutamine meie jaoks väga loomulik.”

VÄLJAKUTSE

Q Yachts Oy on asutatud 2015. aastal ja ettevõtte põhitegevus on elektriliste luksuskaatrite projekteerimine. Kaatrite tootearenduses osalevad kaks peamist koostööpartnerit: elektrilise jõuajami eest vastutav Oceanvolt Oy ja disainiga tegelev Navia Design Oy. Oceanvolt on asutatud 2004. aastal ja see annab Soomes tööd 16 inimesele. Navia Design Oy emaettevõttes Aivan Oy on 35 töötajat. Kaatri projekteerimisel on abiks SOLIDWORKSi tarkvara, mis toimib ühtselt ja paindlikult kõigi koostööpartnerite juures.

LAHENDUS

Soomes on projekteeritud uudne meistriteos – keskkonnasäästlik kaater, mis töötab tervikuna elektritoitel. Kaatri tootearendusega on seotud peamiselt neli ettevõtet: Q Yachts Oy, Oceanvolt Oy, Aivan Oy ja Navia Design Oy. Q Yachtsi nime all turustatavaid kaatreid valmistatakse käsitööna Soomes. Igapäevases töös ja paatide tootearenduses on tõhusaks abiks PLM Groupi poolt pakutud SOLIDWORKSi tarkvara.

Kõik sai alguse mootorist. Janne Kjellman asutas ettevõtte nimega Oceanvolt ja konstrueeris vaikse, täielikult elektrilise mootori. Ta tegutseb praegu Oceanvolti peaprojekteerijana. „Oceanvolti esmane lähtekoht on keskkonnasäästlikkus. Peale selle soovime pakkuda klientidele kõikehõlmavat paadisõidukogemust, mis tähendab, et sõit oleks võimalikult vaikne ning klientidel oleks võimalus nautida vee peal liikumise kõiki mõnusid. Purjetajate sõnul on jahiga sõitmise puhul kõige kurvem asi see, kui randumisel tuleb diiselmootor käima panna. Meie arendatud elektrimootorite puhul on tunne teine. Oceanvoltis olen põhimõtteliselt kõik ametikohad ise läbi käinud ja nüüd vastutan kõrgemal tasemel selle eest, milline on meie tehnika tulevikus. Peale selle pakun vajalikku teavet kogu tehnilisele ja eelmüügi osakonnale. Oleme kogu ettevõtte ajaloo jooksul pakkunud elektrilisi jõuajameid lõbusõidualustele. Praegu läheb peaaegu kogu meie toodang ekspordiks,“ selgitab ta.

SOLIDWORKSi võttis Oceanvolt kasutusele kohe esimesest päevast alates. „Meil oli üks projekteerimispartner, kes sama tarkvara kasutas, see oli ilmselt põhjus, miks just selle programmi valisime. Mul endal on pikaajalised IT-kogemused ja olin seda tarkvara palju kasutanud. SOLIDWORKS on olnud kõigist projekteerimisprogrammidest arenenuim ja parimal moel intuitiivselt kasutatav. Kasutan endiselt tarkvara igapäevases töös ja see on mulle väga meelepärane töövahend. Peale selle on meil Oceanvoltis kasutusel SOLIDWORKS Electrical Schematic, mille abil oleme koostanud jahtidele elektrijooniseid,“ jätkab Janne.

Elektrimootori ümber loodud kaater

Oceanvolt valmistas esmalt mootoreid vaid jahtidele, kuid samas on huviorbiidis olnud ka kaatrid. Kuna sobivat koostööpartnerit kaatrite valmistamiseks ei leitud, asutas Janne Kjellman 2015. aastal ettevõtte Q Yachts Oy, mis projekteerib ja valmistab elektriajamiga luksuskaatreid. Siiski oli veel vaja veel koostööpartnerit kaatrite disaini alalt, et oma algne ettekujutus lõplikult ellu viia. Partneriks valiti projekteerimis- ja innovatsioonibüroole Aivan Oy kuuluv Navia Design Oy, mis on spetsialiseerunud jahtide ja kaatrite projekteerimisele. „Aivani ja täpsemalt öeldes Naviaga algas Oceanvolti koostöö juba teise mootoriversiooni ajal, ehk siis palju enne Q Yachtsi asutamist. Vajasime disainerit, et mootor ka välimuselt atraktiivsemaks muuta,“ kõneleb Janne.

Jätkab Aivan Oy disainer ja aktsionär Antti Mäkelä: „Aivan on erandlik ettevõte, sest kuigi meie põhivaldkonnaks on tööstusdisain, aitame kliente meeleldi ka muude projektide puhul. Nendeks on näiteks tootemärgi kujundamine ja digiteerimine. Teeme tooted lõpuni valmis ja arendame koostööd paljude pooltega. Aivan on osalenud mitmesuguste lõpptoodete projekteerimisel, paatide disainimine on olnud algusest peale ettevõttele oluline tegevusala. Arutasime Aivanis, kas kliendi jaoks on veenev see, kui üks firma kavandab näiteks identiteete, pakendeid, kodumasinaid ja kaatreid – jõudsime järeldusele, et ega vist mitte. Seepärast asutasime Aivan Oy-le kuuluva ainult paatidele keskenduva Navia Design Oy. Sellisel moel on meil lihtsam esitleda oma tipposkusi jahtide ja kaatrite alal.“

Antti Mäkelä

Antti jätkab: „Q Yachtsiga ellu viidud kaatriprojekt on teistega võrreldes täiesti eriline, sest tegemist on elektrilise jõuajami ümber loodud tootega. Samalaadseid projekte tehakse tavaliselt pisut teisel moel. Paljud elektrilised kaatrid on loodud ilma sedalaadi tervikliku käsitlusviisita. See tähendab, et tavalisele sisepõlemismootoriga kaatrile on pandud peale elektrimootor. Meil oli alguses Oceanvolti tehnoloogia ja selle ümber ehitasime kogu toote ehk kaatri. Projekt oli meie jaoks väga huvipakkuv ja eriline, sest selle juures tuli optimeerida paljusid asju, näiteks kaatri pikkus, mass, kere kuju ja vees liikumine. Oleme varem loonud jahte ja kiireid kaatreid, kuid see paat paigutub täiesti eraldi kategooriasse. Selles projektis saime kasutada palju aega uuringuteks ja katsetamiseks, projektina on see olnud väga õpetlik.“

SOLIDWORKS lihtsustab koostööd ja soodustab innovatsiooni

Kõikide kaatri loomisel osalenud ettevõtete ühised väärtused on jätkusuutlik areng ja keskkonnasäästlikkus. Lisaks kasutavad kõik põhiprojekteerimisvahendina ühte tarkvara, mis lihtsustab koostööd. Jooniste ja muude projekteerimisandmete jagamine on vägagi lihtne. Samuti on projekteerijatel vabad käed luua just selliseid tooteid, nagu nad soovivad, sest tarkvara saab kohandada oma projekteerimistöö nõuete järgi. „Koostöö sujub, kui on sama ettekujutus ja sama tarkvara, sest kaatritega tegelemise suurim probleem on aeg. Saame korraga ühe objekti juures muudatusi teha, üks joonestab gaasihooba, teine näiteks külmikut. Peale selle saame pikemat aega töötada projekteerimislaual, enne kui algab tegelik ehitamine. Meie koostöö Navia Designiga jätkub. Praeguseks on nad joonestanud juhtimisseadmed ja Q Yachtsile kogu kaatri,“ selgitab Janne.

Ka Navia Design peab SOLIDWORKSi väga kasulikuks tarkvaraks. „Oceanvolti ja Q Yachtsi viis asju luua on väga modernne ning see sobib kokku meie ettevõtete mõtteviisiga. Meie soov on tagada alati kindel kvaliteet, seepärast on meie arvates loomulik, et kvaliteet on võrdelises sõltuvuses projekteerimisele kuluva ajaga. SOLIDWORKS toetab algusest lõpuni seda tööviisi, mille abil me asju teeme. Peaaegu kõigis oma projektides teeme koostööd teiste pooltega ning meie soov on teha projekteerimistööd SOLIDWORKSi abil. Sama soov on ka klientidel,“ tõdeb Antti.

Janne lisab: „SOLIDWORKS on tööriist, mille abil saab modelleerida kogu kaatri enne, kui ühtegi detaili veel konkreetselt valmis on tehtud. Me ei tea, millise muu tarkvaraga saaksime sama teha, seepärast on SOLIDWORKSi kasutamine meie jaoks väga loomulik. Tarkvara on eriti hea toodete puhul, millel on palju keerukaid vorme – näiteks kaatrid. Oceanvoltis valmistatakse palju mehaanilisi detaile, olgu siis tegemist gaasihoova või mootori või kasvõi käigukastiga. Peale selle hindame SOLIDWORKSi puhul selle visuaalsust, mis võib olla iseenesest mõistatav, kuid meile väga oluline. Peaaegu kogu kaater on modelleeritud enne, kui meil on kasutada mõni füüsiliselt valmis detail. Tarkvara kasutamine on väga sujuv ja kasutuskogemus intuitiivne. Ja muidugi on palju kasutatud tarkvara hea külg abi kättesaadavus. Kui mõnda asja ei oska teha, leiab veebist üsna kindlasti teemaga seotud video.“

Säästlik ja parem tulevik

Nii Oceanvolt, Q Yachts, Aivan ja Navia Design on PLM Groupilt hangitud SOLIDWORKSi pakutavate lahendustega väga rahul ning kavatsevad neid kasutada ka edaspidi. Tarkvara toetab kõigi nelja arusaama jätkusuutlikust arengust ja selle abil suudavad nad luua keskkonnasäästlikuma maailma.

„Meie eesmärk on viia ka kaatrisõidud keskkonnasäästlikku maailma. Praegu on kaatrite valdkonnas suundumus pakkuda suuri mootoreid ja rohkem võimsust, kuid see on keskkonna seisukohast halb lahendus ja me püüame seda muuta. Elektriautod on meie sektoris juba palju head eeltööd teinud, mis tähendab, et tarbijatele on elektrimootor tuttavaks saanud. Nüüd, kui inimesed sõidavad elektriautoga sadamasse, võivad nad mõelda, mis oleks, kui ka kaater kasutaks elektrimootorit. Elektriautodel ja elektrikaatritel on siiski üsna palju erinevusi ning sama tehnoloogia mõlemale ei sobi. Näiteks auto puhul kulutab kiirendamine palju energiat, kuid vabakäik mitte. Kaatrite puhul on elektriajamite turg alles avanemas ja areng on olnud palju aeglasem, kui oleks eales uskunud. Turul on siiski potentsiaali, seda eriti välismaal, ja tegemist on kasvava suundumusega. Meie eesmärk on sellega kaasas käia,“ märgib Janne.

Pildid: Lauri Rotko