Steel ApS

Arendusele kuluv aeg on vähenenud rohkem kui 50%
Tootmisjoonistel on nüüd parem kvaliteet
3D visualisatsioonid annavad paremad võimalused oma projektide esitlemiseks
Ettevõtte maine tõus üldisemalt

“Tagasi vaadates võime öelda, et oleksime SolidWorksi pidanud kasutusse võtma juba aastaid varem, kuid kartsime liigselt 2D süsteemilt 3Dle üleminekut. See kartus oli tegelikult täiesti alusetu. Nüüdseks oleme arendustegevuses saavutanud üle 50% ajasäästu ning lisaks on meil uus müügitööriist, mis võimaldab leida uusi kliente.”

VÄLJAKUTSE

Steel ApS peakorteriga Taani saarel Lollandil asutati 2004. aastal vendade Karsten ja Steffen Hovmandi poolt. Firma tegevusalaks on reoveepuhastus- ja vaakumkanalisatsioonisüsteemide lahendused. Väljakutseks ettevõttele oli liiga pikk arendustsükkel, samuti risk, et projekti kohandamisel vastavalt kliendi soovile, kaob jooniste järjepidevus. Vajati simulatsioonitarkvara konstruktsioonide optimeerimiseks, samuti paremaid müügitööriistu, et demonstreerida võimekust tulla toime keeruliste projektidega.

LAHENDUS

Kiirem arendus ja paremad võimalused uute klientide leidmiseks

SolidWorksi abil on ettevõte Steel ApS arendustegevusele kuluvat aega vähendanud rohkem kui poole võrra, leidnud uusi kliente ning lahendanud keerulisemaid ülesandeid.

“Tagasi vaadates võime öelda, et oleksime SolidWorksi pidanud kasutusse võtma juba aastaid varem, kuid kartsime liigselt 2D süsteemilt 3Dle üleminekut. See kartus oli tegelikult täiesti alusetu. Nüüdseks oleme arendustegevuses saavutanud üle 50% ajasäästu ning lisaks on meil uus müügitööriist, mis võimaldab leida uusi kliente,” nii ütleb Steffen Hovmand, Steel ApS tegevjuht. Ettevõte kasutab SolidWorks Premiumi masinate ja seadmete erilahenduste loomiseks reoveepuhastus- ja vaakumkanalisatsioonisüsteemidele. Kaks kolmandikku tulust saadakse siiski muudest valdkonnas tehtavatest töödest: torustiku – ja tunnelitööd ning tehnilised seadmed erinevate ”tailor-made” ja renoveerimisprojektide jaoks.

3D CADi kasutamisest saadav kasu

Steel ApS alustas SolidWorksi kasutamist rohkem kui aasta tagasi ja rakendab nüüd 3D CAD tarkvara ettevõtte siseselt arendustöös ja tootmises ning ettevõttest väljapoole suunatult turundustegevuses. ”SolidWorks annab ka meie töötajatele konstruktsioonidest parema ülevaate ja arusaamise ning töö efektiivistub,” selgitab Steffen Hovmand ja lisab: ”CAD-tarkvara on ka tõeliselt tõhus müügitööriist, sest nii meie kliendid, kui ka potentsiaalsed kliendid, mõistavad meie ideid palju paremini, kui esitleme neid fotorealistlike 3D visualisatsioonidena. Me töötame professionaalsemalt ning meil on lihtsam kliente veenda, et suudame lahendada tehniliselt väga keerulisi ülesandeid.”

“Steel ApS kasutab SolidWorksi keevitatud lehtmetalli ning terasest ja alumiiniumist toruosade konstrueerimisel. Samuti kasutatakse tarkvara simulatsiooni moodulit konstruktsioonide tugevuse testimiseks ja optimeerimiseks. Just see viimane on Steffen Hovmandi sõnul andnud olulise ajasäästu arendustöös.

Muudatuste tegemine SolidWorksis on lihtne

“Kuna ettevõte on spetsialiseerunud tailor-made lahendustele, tuleb konstruktsioonides üsna tihti teha kliendi vajadustele vastavaid muudatusi,” selgitab Steffen Hovmand. “Siin annab CAD-tarkvara meile tõeliselt suure ajavõidu. CAD-tarkvaraga on muudatuste tegemine vastavalt kliendi soovile kiire ja lihtne. Info on alati uuendatud ja terviklik, sest muudatused viiakse automaatselt läbi kogu 3D mudelis”.

Steel ApS esindab Taani turul kahte reoveepuhastus- ja biogaasiseadmetele spetsialiseerunud saksa ettevõtet. Tihti kasutavad nad neilt ettevõtetelt allalaaditud 3D faile oma disaini osana SolidWorksis ning see annab samuti ajasäästu.

SolidWorksi põhikursusel osalemine on hea mõte

Projekteerimistöid teeb ettevõttes põhiliselt Steffen Hovmand. Ta rõhutab, et CAD tarkvaraga on lihtne alustada ning seda on mugav igapäevatöös kasutada. Eelmisel aastal osales ta PLM Groupi korraldatud SolidWorksi põhikoolitusel. Ta märgib, et koolitusel käimine lihtsustas oluliselt CAD-tarkvara kasutuselevõttu ettevõttes. ”Soovitan ettevõtetel, kes SolidWorksi kasutamisega alustavad, kindlasti töötajatele põhikursusel osalemine tagada. Kel vaja, saab jätkata edasijõudnute kursustega. PLM Group pakub väga laia valikut koolitusi abistamaks erinevate ülesannete lahendamisel,” ütleb ta.

Tõhus CAD telefonitugi

Steel ApS pakub ka telefonituge ning Steffen Hovmand selgitab: “Alguses olin ma skeptiline, kuid meil oli uskumatult positiivne kogemus PLM Groupi tehnilise toega, kust saime abi mitmete probleemide lahendamisel. Saime kohe häid nõuandeid või juhatati meid edasi teiste spetsialistide juurde, kes meid aitasid – see säästis samuti meie aega,” rõhutab ta.

Pärast SolidWorksi kasutuselevõttu investeeris Steel CNC plasmalõikurisse, mis teeb lõikeid vastavalt CAD tarkvarast saadud failidele. ”See on meie tootmist edasi arendanud ning kindlustab detailide täpsuse ja kvaliteedi,” ütleb Steffen Hovmand.