Swegon ILTO OY

Arendustegevusele kuluva aja märkimisväärne vähenemine tänu uurimis- ja arendustegevuse andmete struktureerimisele
Uurimis- ja arendustegevuse kulude kokkuhoid
Rohkem aega tulemusliku konstrueerimistöö jaoks
Vähem valede tootmisjoonistega seotud probleeme tootmises
Toodete kõrgem kvaliteet

Tänu SOLIDWORKS PDMi tarkvara juurutamisele säästsime palju aega ja raha. Seda tarkvara kasutades oleme koos PLM Groupiga loonud struktuuri, mis tagab, et iga insener ja projekteerija teab täpselt, kust vajalikke andmeid otsida ja leida ning kuhu neid salvestada.

VÄLJAKUTSE

Swegon ILTO Oy asutati 1980. aastal peakorteriga Soomes Kaarinas. Alates 2007. aastast on ettevõte Rootsis tegutseva Swegon grupi tütarettevõte. Ettevõttes töötab 67 inimest, kellest seitse on tegevad uurimis- ja arendustegevuse alal. Swegon ILTO Oy arendab ja valmistab antud tööstusharu kõige laiemas valikus õhukäitlussüsteeme koduseks kasutamiseks. Umbes 70 protsenti toodetest müüakse Soome ja teiste Skandinaaviamaade turgudel Swegon Casa kaubamärgi all.

LAHENDUS

Kasutades toodetega seonduvate andmete halduseks SOLIDWORKS PDMi, on Soome ettevõte Swegon ILTO Oy saavutanud märkimisväärse kulude kokkuhoiu nii arenduses kui ka tootmises. Tarkvara rakendamine on parandanud märkimisväärselt ka toodete kvaliteeti.

PLM Groupi PDMi tarkvara juurutamisega on Swegon ILTO Oy struktureerinud ja sujundanud oma töövood nii uute toodete arendamisel kui ka olemasolevate toodete uuendamisel. PDMi tarkvara juurutamine tähendab, et nii uute toodete arendamine kui ka tootmise ettevalmistus on muutunud märkimisväärselt kiiremaks. PDMi lahendus võimaldab täielikku ülevaadet arendustegevuse ajakohastest ja ka pärandandmetest ning sellega tagatakse, et tootmises kasutatavad joonised on alati kõige värskemad, õiged versioonid.

Swegon ILTO on Rootsi Swegon grupi tütarettevõte, mis toodab õhukäitlussüsteeme ja köögi õhupuhasteid ennekõike Soome ja Skandinaaviamaade turgudele. Tooteid turustatakse Swegon Casa kaubamärgi all ja hetkel pakub ettevõte Skandinaavia turul kõige laiemas valikus kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud õhukäitlussüsteeme.

Swegon ILTO on oma toodete ja lahenduste projekteerimiseks kasutanud SolidWorksi tarkvara 2005. aastast alates. Tänasel päeval kasutab ettevõte nelja SolidWorks Professionali litsentsi. Kohe pärast 3D CADi tarkvara kasutuselevõttu hakkas ettevõte mõtlema PDM-süsteemi juurutamisele, et tagada CAD-mudelite, -jooniste ja muude projekteerimisandmete parem haldamine ja kontroll. Selle tulemusel osteti eelmisel aastal PLM Groupilt SolidWorks PDMi tarkvara.

Frustratsioonist innovatsioonini

“Varem kulutasid meie insenerid keskmiselt tund aega päevas olemasolevate andmete otsimiseks ja veendumaks, et need on õiged. Olukorra peamiseks põhjuseks oli halvasti korraldatud versioonihaldus ja andmehalduse tööriistade puudumine. See oli ka üks peamisi põhjuseid SolidWorks PDMi tarkvara juurutamiseks,” selgitab Swegon ILTO mehhaanikainsener Sarita Keppola. „PDMi tarkvara kasutades suudavad meie tootearendajad vanu andmeid palju kiiremini leida ja kontrollida ning saavad otsimistöö asemel keskenduda tegelikule innovatsioonile, mis aitab muuta tooteid konkurentsivõimelisemaks. Teise olulise eelisena võimaldab PDMi tarkvara meil olemasolevaid komponente ja lahendusi korduskasutada, kuna need on kergesti kättesaadavad.”

Sarita Keppola selgitab, et Swegon ILTO tootmisosakondades esines tootmisjooniste valede versioonide tõttu ka probleeme. Investeeringutasuvuse arvutuste alusel hindas ettevõte, et ümbertegemise ja tootmisjäätmete aastane kulu oli ligikaudu 15 000 eurot. Tänasel päeval tagavad PDMi tarkvara automaatsed kinnitusprotsessid ja töövood, et aegunud joonised asendatakse automaatselt viimaste versioonidega.

PDMi tarkvara hoiab kokku aega ja raha

Alates Swegon Ilto asutamisest 1980. aastal on ettevõte loonud hulgaliselt projektiandmeid ja -faile kombineerituna laialdase tootevalikuga. Ettevõte koges 3D-mudelite, jooniste ja andmete erinevaid versioone hallates üha kasvavaid probleeme, püüdes ühtlasi alati tagada õigete versioonide kasutamist. Lisaks kõigele sellele tuli arvestada projektide muudatuste mõjuga kõikidele toodetele.

SolidWorks PDMi tarkvara juurutamise tulemuseks on tõhus ülevaade olulistest arendustega seotud andmetest ja nende haldus. Sarita Keppola selgitab: „Tänu PDMi tarkvara juurutamisele oleme säästnud palju aega ja hiljem ka raha. Seda tarkvara kasutades oleme koos PLM Groupiga loonud struktuuri, mis tagab, et iga insener ja projekteerija teab täpselt, kust vajalikke andmeid otsida ja leida ning kuhu neid salvestada. Paranenud on ka meie toodete kvaliteet, kuna enam ei ole kahtlust, millist mudelite, jooniste ja andmete versiooni kasutada. Tootearendajate seisukohast on komponentide korduskasutus muutunud palju lihtsamaks. Sõltumata sellest, kas tegemist on komponentide, detailide, lahenduste või projekti üksikasjadega, on vastavaid andmeid meie PDMi andmebaasist lihtne leida.”

PDMi tarkvara sujuv juurutamine

Viimase viie aasta jooksul on Swegon ILTO uurimis- ja arendusosakond keskendunud jõuliselt projektide ning nii omatoodete kui ka ostetud komponentide kasutamise modulariseerimisele ja sujundamisele. Sarita Keppola selgitab: „Meil oli suurel hulgal pärandandmeid ja nende sisestamine PDMi andmebaasi on olnud üsna mahukas ülesanne, kuid kui olime otsustanud PDMi tarkvara juurutada, alustasime koheselt juurutamise ettevalmistamist meie vanemate CAD-mudelite ja -jooniste ülevaatamisega. Andmete ettevalmistamine tagas, et süsteemi tegelik juurutamine ja automaatse töövoo loomine koostöös PLM Groupiga kulges sujuvalt.”

Lisaks rõhutab ta, et tänu PDMi tarkvara kasutajasõbralikkusele kasutavad Swegon ILTO insenerid ja projekteerijad tarkvara igapäevatöös probleemideta.