Turku University of Applied Sciences (TUAS)

TUAS ehitas maailma esimese täisfunktsionaalse FMS-süsteemi mudeli
Töötava FMS-süsteemi mudelit presenteeritakse messidel üle maailma
Fastemsil oli võimalus saada infot tudengite oskuste kohta ning anda oma sisend Turu Rakenduskõrgkooli inseneri erialade õppekavadesse

“Sellised projektid ettevõtetega on meie jaoks väga olulised, kuna need annavad pildi, millist tüüpi insenere ja oskusi ettevõtted vajavad. Lisaks annab see väärtuslikku informatsiooni selle kohta, kuidas saaksime oma õppekavu täiustada.”

VÄLJAKUTSE

Fastemsi peakorter asub Soome linnas Tamperes, neil on üle maailma 530 töötajat. Ettevõte arendab ja toodab paindtootmissüsteeme (FMS) tootmis- ja töötlusprotsesside automatiseerimiseks metalliettevõtetes. Fastems soovis oma täisfunktsionaalset FMS-süsteemi presenteerida messidel väiksema mudeli abil. Turu Rakenduskõrgkool (The Turku University of Applied Sciences) oli hea meelega nõus mudeli valmistamisel aitama.

LAHENDUS

Unikaalne koostöö Soome ülikooli ja FMS-ettevõtte vahel

Eelmise aasta Hannoveri EMO masinaehitusmessi ja Venemaa metallitöötluse messi külastajatel oli võimalus näha maailma esimest täisfunktsionaalse paindtootmissüsteemi (FMS) 1:10 mudelit.

Mudel valmis FMS ja robootika firma Fastems ning Turu Rakenduskõrgkooli koostöös. Fastems palus kõrgkooli meeskonnal välja arendada ja ehitada mudel, mis on ettevõtte ühe FMS-süsteemi täpne koopia.

“Sellised projektid ettevõtetega on meie jaoks väga olulised, kuna need annavad pildi, millist tüüpi insenere ja oskusi ettevõtted vajavad. Lisaks saame väärtuslikku informatsiooni selle kohta, kuidas saaksime täiustada oma õppekavu,” selgitab projektijuht Jussi Liikkanen, kes projekti juures tegeles mehaanika projekteerimise koordineerimisega: “Projekti raames on Fastemsil võimalus tundma õppida tudengeid ning nende oskuseid ja see teeb neile õigete töötajate leidmise tulevikus lihtsamaks. Samuti saab Fastems anda oma sisendi õppekavade koostamisse ja tõsta oma kaubamärgi tuntust tudengite seas.”

Meeskonnatöö Enterprise PDMi toel

FMS-süsteemi mudel projekteeriti SolidWorksis Fastemsi SolidWorksi mudelite põhjal. Tudengid olid jagatud kolme meeskonda: projektijuhtimine, arendus ja tootmine. Arendusmeeskond kasutas Solidworksi mehaanika projekteerimises ja simulatsioonide läbiviimisel ning visualiseerimisel. Omavaheline koostöö tugines SolidWorks Enterprise PDMi kasutamisele.

Arendusmeeskond kasutas PDM-süsteemi informatsioonile ligipääsemiseks ning ka omavahelises kommunikatsioonis. Süsteem kindlustas, et tudengitel oli alati infole ligipääs ning et andmed olid alati uuendatud,” selgitab Jussi Liikkanen.

Tehnilised väljakutsed

Nagu kõikide 3D CAD süsteemide puhul, ei olnud ka Fastemsilt saadud Solidworksi mudelite puhul võimalik neid lihtsalt ühele kümnendikule vähendada ning nii pidid tudengid FMS-süsteemi ja selle osade 3D mudelid algusest peale uuesti ehitama.

“Mudeli nähtavad osad peavad muidugi välja nägema täpselt samasugused kui originaalsüsteemis, kuid mudeli sisemine tehniline ülesehitus kujunes originaalist üsna erinevaks. Väljakutseks ei olnud mitte ainult modelleerimine, vaid ka tehniliste lahenduste väljamõtlemine: näiteks, kuidas panna tööle nii väikeste mõõtmetega mehaaniline lift ja kahvellift,” toob välja Jussi Liikkanen. Arendustöö tulemusena valmis täisfunktsionaalne ja originaalilähedane mudel, samasuguse kontrollpaneeliga kui Fastemsi ärisüsteemides.

SolidWorksi simulatsioonid kindlustavad mudeli vastupidvuse

SolidWorks Simulationi tarkvara abil viis arendusmeeskond läbi erinevaid simulatsioone mudeli konstruktsioonide tugevuse optimeerimiseks ja selle liikuvate osade liikumise simuleerimiseks. “Kasutasime simulatsioone palju seetõttu, et mudeli konstruktsioonid olid väga väikesed, kuid meil oli vaja kindlustada, et need oleksid piisavalt tugevad. Samuti analüüsisime süsteemi liikuvaid osi,” selgitab Jussi Liikkanen.

3D printimine SolidWorksi mudelitest

SolidWorksi kasutati mudeli kõigi osade valmistamisel. Lisaks on suur osa mudelist valmistatud 3D mudelitest prinditud komponentidest. Ülikool on projekteerinud ja ehitanud oma 3D printerid, mis suudavad SolidWorksi mudelitest printida plastik- ja kipsdetaile. 3D prinditud detailide omavahelisel kokku liimimisel saadi terviklik mudel.

PhotoView360 abil loodi mudelist seeria fotorealistlikke renderdusi, mida kasutati suhtluses Fastemsiga ning hiljem turundusmaterjalides. Meeskonnad kasutasid omavahelises suhtluses e-posti ning eDrawingsi tarkvara. Fastemsiga toimus koostöö peamiselt e-posti ja telefoni teel ning mõnikord korraldati kohtumisi ülikoolis.