PLM Groupi isikuandmete kaitse ja küpsisepõhimõtted

PLM Group peab enda kohustuseks kaitsta teie isikuandmeid. Käesolev isikuandmete kaitse eeskiri kehtib PLM Groupi kodulehekülje ja meiliturunduse suhtes. Eeskiri sätestab andmete kogumise, töötlemise ja kasutamise korra PLM Groupis. PLM Groupi kodulehe kasutamise kaudu kinnitate oma nõusolekut selles eeskirjas kirjeldatud korraga.

Logifailid

Meie kodulehekülje maksimaalse kasutajasõbralikkuse tagamiseks kogume statistikat selle kasutamise kohta. Seoses sellega kasutame logifaile anonüümsete, mitte ainult teile ainuomaste demograafiliste andmete kogumiseks. Kogutavate andmete hulka kuuluvad näiteks postiindeks, sugu, vanus, eelistused, huvid ja lemmikud. Samuti kogutakse automaatselt teatud teavet teie arvuti riistvara ja tarkvara kohta. Selle teabe hulka võivad kuuluda IP-aadress, veebilehitseja tüüp, domeeninimed, pöördusajad ja edasisuunavate kodulehekülgede aadressid.

Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehitsejasse. Küpsiseid kasutatakse teie registreerimiseks kordumatu kasutajana meie koduleheküljel ning need näitavad meile, kuidas te kodulehekülge kasutate. Küpsiste üheks põhieesmärgiks on kasutusmugavuse tõstmine teie aja kokkuhoidmiseks. Küpsiseid kasutatakse näiteks teabe salvestamiseks vormide täitmisel – nõnda pääsete sama teabe uuesti sisestamisest järgmisel korral, kui vastav vajadus tekib. Küpsiseid kasutatakse ka teie sisselogimisteabe meeldejätmiseks, kui registreerute meie tugiportaalis. Teil on võimalus küpsised vastu võtta või neist keelduda. Suurem osa veebilehitsejatest võtab küpsised automaatselt vastu, kuid tavaliselt saate seda lehitseja seadistustes muuta ning soovi korral kõigist küpsistest keelduda. Kui otsustate küpsistest keelduda, jääb meie veebilehekülgede pakutav interaktiivsus teile osaliselt kättesaamatuks ja tugiportaali sisselogimine ei õnnestu. Me kasutame küpsiseid järgnevatel otstarvetel:

Reklaam

Me teeme koostööd Google’iga meie reklaami haldamiseks teistel kodulehekülgedel. Google kasutab küpsiseid ja veebimajakaid isikuandmete hulka mittekuuluvate andmete kogumiseks teie tegevuste kohta sellel ning teistel kodulehekülgedel, et pakkuda teie huvidel põhinevat sihtreklaamimist.

Läbipaistvad GIF-id (veebimajakad/veebilutikad)

Me kasutame tarkvaratehnoloogiat, mida nimetatakse läbipaistvateks GIF-ideks (ka veebimajakad/veebilutikad). See tehnoloogia aitab meil oma kodulehekülje sisu paremini hallata, näidates ära, milline sisu on tõhus. Läbipaistvad GIF-id on pisikesed pildid kordumatu identifikaatoriga, mis otstarbe poolest sarnanevad küpsistele ja mida kasutatakse veebikasutajate liikumiste jälgimiseks internetis. Erinevalt küpsistest, mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale, lisatakse läbipaistvad GIF-id nähtamatult kodulehekülgedele; nad on ligikaudu sama suured kui punkt selle lause lõpus. Mõningatel juhtudel seostame läbipaistvate GIF-ide kogutud teabe meie klientide isikuandmetega, näiteks sellega, kas kasutate meie jututoalahendust. Me kasutame läbipaistvaid GIF-e oma HTML-põhistes meilides, teabe saamiseks selle kohta, milliseid meile saajad on avanud. Tänu sellele saame jälgida, milline sisu lugejaid huvitab, ning kohandada meie uudiskirjades pakutavat teavet saajate huvidega. Kui soovite neist meilidest keelduda, piisab klõpsamisest vastaval lingil, mis on meilidele lisatud.

Teie isikuandmete kasutamine

Kogu logifailide, küpsiste ja läbipaistvate GIF-ide abil kogutud teavet kasutatakse meie teenuste optimeerimise ning teie parima võimaliku kasutajakogemuse huvides. Teie eelistuste ja huvide tundmaõppimine võimaldab meil pakkuda teile asjakohast teavet PLM Groupi või meie partnerite toodete ning teenuste kohta. Üldjuhul kasutatakse seda teavet üksnes PLM Groupi siseselt.

Teie andmeid võidakse kasutada:
– Teie päringutele vastamiseks (nt soovitud materjalide või pakkumiste saatmiseks)
– Teiega suhtlemiseks ja sobiva klienditeeninduse pakkumiseks
– Teile turunduskommunikatsiooni pakkumiseks e-posti, posti, telefoni või online reklaami kaudu, kooskõlas vastavate seadustega, mis meie arvates võiksid teile huvi pakkuda.

Samas võib mõningatel juhtudel meie jaoks vajalikuks osutuda kõnealuse teabe jagamine kolmandate isikutega, kui need kolmandad isikud pakuvad meile või meie olemasolevatele või potentsiaalsetele klientidele teatud teenuseid (nagu statistiline analüüs, klienditugi, kaupade kohaletoimetamine) või erinevat liiki teavet. Vastavad kolmandad isikud tohivad kasutada teie isikuandmeid üksnes kõnealuste teenuste osutamiseks ja on kohustatud tagama teie isikuandmete konfidentsiaalsuse. Aeg-ajalt võime võtta teiega ühendust meie väliste äripartnerite nimel mingi konkreetse pakkumisega, mis võib teile huvi pakkuda. Niisugusel juhul ei edastata asjaomasele kolmandale isikule teie isikuandmeid (meiliaadress, nimi, aadress, telefoninumber).

Paar korda aastas pöördume oma klientide poole palvega osaleda vabatahtlikus uuringus, selgitamaks välja teie arvamust pakutavate teenuste või võimalike uute teenuste kohta. Teil on alati võimalus osalemisest keelduda.

Teie isikuandmete turvalisus

Me kasutame mitmesuguseid turvatehnoloogiaid ja -menetlusi teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Me säilitame teie poolt esitatud isikuandmeid serverites kontrollitud, turvalises keskkonnas, mis on kaitstud volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Samas pole ükski infoturbemeetod 100% kindel, mistõttu me ei saa garanteerida interneti kaudu edastatud andmete täielikku turvalisust. Me anname endast kõik teie teabe kaitsmiseks parimal võimalikul viisil, kuid andmete esitamine leiab aset teie enda vastutusel. Tundlike isikuandmete (nagu krediitkaardi number) kogumisel meie koduleheküljel ja/või edastamisel teistele kodulehekülgedele kaitstakse andmeid krüpteerimise teel, mille üheks näiteks on turvasoklite kihi (SSL) protokoll.