technical communication

technical communication

Jeffery Wong Mõni aeg tagasi esinesin ma SolidWorks Composeri teemalise ettekandega ASEE Midyear Engineering Design and Drafting konverentsil, mida korraldas Worcesteri Polütehniline Instituut (WPI). Selle õhtu publik koosnes eriala professoritest erinevatest instituutidest ning paljud neist ei olnud SolidWorks Composerist midagi varem kuulnud. Kui ma Composerit ja selle omadusi kirjeldasin, oli üks kõige tavalisemaid küsimusi, mida

Loe edasi