Tip – PDMi juurutamine

tips_tricks_small

PDM Standardi seadistamine
PDM Standard on suhteliselt uus andmehalduse tööriist, mis alates SOLIDWORKS 2016 versioonist sisaldub nii Professional kui Premium litsentsis.

Kuidas seda üles seada? Meie tehniline konsultant Dennis Hvam näitab teile seda lühikeses videos:

 

Antud video baseerub SOLIDWORKS 2017-l, kuid sama juhend sobib ka SOLIDWORKS 2016-le.

Millest peaksid olema teadlik PDM-süsteemiga alustamisel?
Ülal nägid, kuidas Dennis PDM Standardi kiiresti tööle pani. Kuid mis siis, kui ettevõte vajab veelgi põhjalikumat ja laiaulatuslikumat andmehalduslahendust kui PDM Standard? Projektijuht Louise Messeri selgitab, millega peaks PDM-süsteemi kasutuselevõtul arvestama.

Meil PLM Groupis on palju kliente, kes on PDM-süsteemi juurutanud. See on arusaadav, sest kellele ei meeldiks PDMi eelised:

  • Automaatne revisjoni- ja versiooniuuendus
  • Võimalus jälgida, kes millal ja millise dokumendiga töötab
  • Integreeritud, kuid vastavalt vajadustele kohandatav kinnitamise protsess (approval process)
  • Suuri andmehulki on kerge hallata
  • Sisemiste referentside kontroll
  • Parendatud otsinguvõimalused
  • Rohkem inimesi saab töötada sama projektiga samaaegselt

Kuid ka siis, kui on otsustatud PDM-süsteemi investeerida, ei pruugi sellest saadav kasu olla kohene.

Ilmselt oled ka oma töökohal kogenud, et kui IT-süsteeme vahetatakse või uuendatakse, võib uue tarkvara kasutamine kujuneda väljakutseks. Ka siis, kui kogu organisatsioon on teadlik saadavast kasust, võib üleminekuprotsess olla keeruline. Tihti toovad uued süsteemid uued rutiinid, uue kasutajaliidese ja kokkuvõttes – uue viisi, kuidas asju tehakse.

Kõik soovivad arengut!…kuid keegi ei taha muutuda…

Ja tegelikult on see väga paradoksaalne. See, et ei minda muudatustega kaasa, ongi üks peamisi põhjusi, miks PDMi juurutamine alati ei õnnestu. Oleme näinud, et nendel ettevõtetel, kus juurutusprotsessi on kaasatud PDMi spetsialiste, kellega koos projekt hoolikalt ettevalmistatud, on oluliselt suurem tõenäosus õnnestuda. Muidugi on projektid ka väga erinevad – mõni ettevõte vajab väga mahukat ja just neile kohandatud lahendust, samal ajal kui teisele piisab standardsest lahendusest. Oluline on valida igale juhtumile sobiv lahendus. Õnnestumine oleneb mitmetest asjaoludest:

✔ Kas eelnevalt on arvesse võetud kogu protsessi, sealhulgas töötajate koolitamist

✔ Kas määratletud on ootused – mida tegelikult soovitakse saavutada?

✔ Esmane hoolikas süsteemi valik

✔ Vajadusel abi küsimine spetsialistilt andmete importimiseks ja süsteemi struktureerimiseks

✔ „Esmaabi“ esimestel kriitilistel tundidel, päevadel ja nädalatel pärast seda, kui süsteem on live-i läinud.

Me leiame, et eelpoolnimetatud on võtmetegurid, millest oleneb PDM-süsteemi juurutamise edukus.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.