“Sellised projektid ettevõtetega on meie jaoks väga olulised, kuna need annavad pildi, millist tüüpi insenere ja oskusi ettevõtted vajavad. Lisaks annab see väärtuslikku informatsiooni selle kohta, kuidas saaksime oma õppekavu täiustada.”