Koolitus

SolidWorksi põhikoolitus

SolidWorksi põhikoolitusel õpetatakse, kuidas kasutada SolidWorksi tarkvara detailidest ja koostudest parameetriliste mudelite konstrueerimiseks ning kuidas koostada nende detailide ja koostude jooniseid. Kursuse eesmärgiks on põhimõistete ja põhioskuste omandamine SolidWorksi edukaks kasutamiseks. Kursus annab sulle hea ettevalmistuse nii edasijõudnute kursustega jätkamiseks kui ka tõhusa projekteerimisprotsessi juurutamiseks oma ettevõttes. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Kursuse kestus: 3 päeva ehk 24 akadeemilist tundi.
Hind: 800€+km

Tugevusanalüüsid SolidWorks Simulationis

See kursus on sinu jaoks, kui sul on vaja läbi viia analüüse paremate toodete projekteerimiseks. SolidWorks Simulationi abiga saad sa kiiresti ja efektiivselt kontrollida oma mudeli kvaliteeti ja toimimist samaaegselt projekteerimisega – see säästab sulle aega ja raha. Lisaks FEA meetodile õpid kogu analüüsiprotsessi alustades võrgustiku loomisest, koormustest ja piirtingimustest kuni tulemuste hindamiseni. Kursus hõlmab ka parimaid praktikaid ja probleemide lahendamist Simulationis. Kursuse läbimine annab sulle hea arusaamise sellest, millised analüüsid on vajalikud just sinu disaini jaoks. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Kursuse kestus: 2 päeva ehk 16 akadeemilist tundi.
Hind: 800€+km

Lehtmetall SolidWorksis

Kas projekteerid lehtmetallist konstantse paksusega osi? SolidWorks Sheet Metal mooduli abil saab kiirendada protsessi tootmisdokumentatsiooni loomiseks. Kursusel õpetatakse lehtmetallist detailide konstrueerimist, tavadetailide lehtmetalli detailideks konverteerimist ning seda, kuidas kasutada lihtsaid käsklusi pinnalaotuse saamiseks. Erinevate kaasuste põhjal õpid vajalikke menüüsid, käsklusi ja valikuid. ÕKrühm: Mehaanika ja metallitöö

Kursuse kestus: 2 päeva ehk 16 akadeemilist tundi.
Hind: 700€+km

Koostud SolidWorksis

Projekteerimisprotsessi varases staadiumis on väga oluline analüüsida koostudetaile vältimaks osade omavahelisi kokkupõrkeid või soovimatuid vahesid, mis võivad tingida tootmisvigu. Kursusel õpetatakse, kuidas koostude modelleerimise võimalusi maksimaalselt ära kasutada. Saad teada, kuidas erinevaid komponente sisse tuues ja omavahel liites kooste luua ning kuidas neid analüüsida. Samuti hõlmab kursus töötamist suurte koostudega ning tehnikaid uute osade loomiseks koostus. Pärast kursuse läbimist oled hästi ette valmistatud mitmete SolidWorksi kursuste jaoks edasijõudnute tasemel. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Kursuse kestus: 2 päeva. Hind: 700€+km

Joonised SolidWorksis

Joonised SolidWorksis kursusel õpetatakse, kuidas teha edukalt detailide ja koostude jooniseid. Kursuse eesmärgiks on põhioskuste omandamine: näiteks õpitakse tööd erinevate vaadete, dimensioonide ja tolerantsiomadustega. Tarkvara näol on tegemist lihtsa ja võimalusterohke rakendusega, mis aitab jooniste loomist oluliselt kiirendada. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Keeviskonstruktsioonid SolidWorksis

Kas töötad profiilidest ja taladest keeviskonstruktsioonidega või oled alal, kus kasutatakse lõikelehti ja sarnase profiiliga osi? Weldment moodul SolidWorksis pakub nende projekteerimiseks häid tööriistu, mida on lihtne ja ajasäästlik kasutada. Kursusel õpetatakse, kuidas luua valmisprofiilidest konstruktsioone. Õpid, kuidas kasutada mitmekeha modelleerimist ja looma täpseid lõikelehti tootmisjoonistel. Erinevaid ülesandeid lahendades õpid tundma vajalikke menüüsid, käsklusi ja valikuid. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Kursuse kestus: 1 päev ehk 8 akadeemilist tundi.
Hind: 450€+km

SolidWorks Electrical 2D+3D

See kursus sisaldab nii Electrical 2D kui Electrical 3D õpimooduleid. Electrical 2D osa hõlmab tööd SOLIDWORKS Electrical Schematic tööriistaga. Kursuse käigus õpid tundma tööpõhjade (templates) kasutamist, erinevaid jooniste tüüpe, sümboleid, komponente ja ristviiteid. Omandad jooniste optimeerimise oskuse. Electrical 3D osas õpetatakse, kuidas SOLIDWORKS Electrical 3D-s ühendada omavahel elektriskeemid ning masina või toote 3D CAD mudel. Saad teada, kuidas siduda omavahel elektrilisi ja mehaanilisi komponente nagu juhtmed, kaablid, elektrikilbid ning kuidas 2D ja 3D omavahel koos töötavad.

Kursuse kestus: 3 päeva. Hind: 1200€+km

Elektriskeemid SolidWorksis

Kas töötad toodetega, mis sisaldavad elektriskeeme ning vajad skeeme joonistel? See koolitus on sinu jaoks, kui alustad SOLIDWORKS Electrical Schematic tööriistaga ning soovid oma jooniseid optimeerida. Kursuse käigus õpid tundma tööpõhjade (templates) kasutamist, erinevaid jooniste tüüpe, sümboleid, komponente ja ristviiteid.

Kursuse kestus: 2 päeva. Hind: 800€+km

SW surface modelling

Kas projekteerid keerulise kujuga tooteid ning oled aru aru saanud, et tahke keha modelleerimine ei ole selleks ülesandeks piisav? SolidWorks pindmodelleerimine pakub palju uusi tööriistu keeruliste projekteerimisülesannete lahendamiseks. Kursusel õpetatakse, kuidas konstrueerida keerulisi vorme kasutades pindmodelleerimise tehnikaid kombineerituna tahke keha modelleerimise tehnikatega. Enamus kursusel kasutatavatest kaasustest ja ülesannetest on seotud tarbeesemete projekteerimisega ning kursus keskendub tehkehade ja pindade kombineeritud kasutamisele. Lõppeesmärgiks on siiski tahke mudeli saamine. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Kursuse kestus: 2 päeva. Hind: 700€+km

SolidWorks Flow Simulation

SolidWorks Flow Simulation teeb lihtsaks CFD (computational fluid dynamics) arvutused. Olles regulaarne osa sinu projekteerimisprotsessist, vähendab see vajadust kallite prototüüpide järgi, võimaldab vältida disainiga hilinemisi ja ümbertegemisi ning säästab aega ja arenduskulusid. Selle kursuse eesmärk on õpetada, kuidas läbi viia ja analüüsida voolavus ja/või soojusülekande analüüse. Kursus hõlmab selliseid teemasid nagu soojusanalüüsid, poorsed vahendid, ventilaatorid ja suhteline niiskus. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Kursuse kestus: 2 päeva. Hind: 800€+km

SolidWorks Composer

Kui töötad tehniliste illustratsioonide või tooteinformatsiooniga, on see kursus sinu jaoks. SolidWorks Composeriga saad oma CAD-andmeid korduvkasutada ning luua ja uuendada 3D disainiga seotud graafilisi materjale. See võimaldab tehnilise dokumentatsiooni protsessi ja projekteerimisprotsessi sünkroniseerida ning oluliselt kiirendada toodete turule toomise aega. Olemasolevat materjali saab kasutada toodete juhendites, kooste- ja paigaldusjuhendites, hooldusjuhendites, brošüürides, veebilehtedel jne. Kursusel õpetatakse, kuidas luua SolidWorks Composeris detailirikkaid pilte, laotusjooniseid, animatsioone ja interaktiivset sisu. Kursusel osalemiseks ei ole vaja eelnevaid teadmisi CAD-st. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Kursuse kestus: 3 päeva. Hind: 1000€+km

SolidWorks Plastics

See on täisfunktsionaalne vahend vormide analüüsimiseks. Toetab ühe- või mitmeõõnelisi vorme, mitmeõõneliste valuvormide paigutust ja pakub laia valikut aruandlusväljavõtteid probleemsete kohtade selgitamiseks ja lahendamiseks. Saab koostada automaatseid aruandeid. On sisseehitatud SolidWorksi ja kasutab tuttavat töökeskkonda; toitesüsteemi optimeerimine: räbupüüdeli, kollektori ja toitekanali analüüs toitesüsteemi tasakaalustamiseks; optimeerib toitekanali tüüpi, suurust ja asetust; määrab kindlaks parima kollektori või räbupüüdeli suuruse ja ristlõike. Hindab etappide ajalisi parameetreid, sulgemisjõudu, materjali kulu: võimaldab kiiresti ja täpselt omahinda arvutada; aitab tootjal valida injektsioonvormimise parameetreid ja vähendada plastiku kulu. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Kursuse kestus: 2 päeva. Hind: 800€+km

SolidWorks Motion

Kas oled huvitatud oma SolidWorksi koostu mudelite kinemaatilisest ja dünaamilisest analüüsimisest? Sellel kursusel õpid, kuidas kasutada SolidWorks Motion Simulationi tarkvara liikumisefektide ennustamiseks oma disainis. Kursusel õpetatakse, kuidas ehitada liikumise mudeleid, seada üles kontakte ja jõudusid ning järeltöödelda tulemusi. Kursusel käsitletakse nii reaktsiooni- ja hõõrdejõudusid kui ka energiakasutust ja pöördemomenti mootorites. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Kursuse kestus: 2 päeva. Hind: 800€+km

Mis on uut SolidWorksis?

Mis on uut SolidWorksis kursus annab sulle hea ja kiire ülevaate SolidWorksi viimase versiooni omadustest. Tavaliselt on iga-aastaselt väljaantavas SolidWorksi uues versioonis 200 kuni 300 uut omadust ja funktsiooni. Kursusel käsitletakse neist olulisemaid sinu igapäevase töö tõhustamiseks – nii ülesannete kui näidete abil. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Kursuse kestus: 1 päev. Hind: 450€+km

Tugevusanalüüsid SolidWorks Simulation Professionalis

Kui soovid simulatsioonide osas sügavamaid teadmisi, on see kursus (Tugevusanalüüsid SolidWorks Simulationis kursuse jätkuna) sinu jaoks. Kursusest võivad osa võtta kõik SolidWorks Simulationi kasutajad, kes soovivad luua paremat disaini viies läbi analüüse hindamaks detailide ja koostude käitumist päriselulistes tingimustes. Kursus käsitleb sügavuti FEA-ga seotud teemasid, sealhulgas soojusülekande analüüse, sagedusanalüüse ning väsimus- ja stabiilsusanalüüse, mis põhinevad lineaarsetel nõtkevuskontseptsioonidel. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Kursuse kestus: 1 päev. Hind: 600€+km

Torustikud ja voolikud SolidWorksis

Kui sa tegutsed töötlevas tööstuses, on sulle tõhusaks tööriistaks SolidWorks Routing Piping &Tubing. SolidWorks Routing võimaldab projekteerijal luua ka lintkaableid ja elektrikaableid, kuid antud kursus hõlmab vaid torustike ja voolikute projekteerimise osa. Kursusel õpetatakse, kuidas vedada taolistes süsteemides ühendusi. Kaetakse kõiki teemasid alustades kõige olulisematest routing komponentidest ja nende projekteerimisnõuetest kuni alamkoostudeni, mis veetud süsteemis sisalduvad. SolidWorks Routing Piping &Tubing tööriista kasutades saad automaatselt palju kasulikku informatsiooni, mida saab selge ülevaate andmiseks näidata 2D joonistes. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Kursuse kestus: 2 päeva. Hind: 800€+km

Keerulised detailid SolidWorksis

Kas töötad tarbeesemete või keeruliste mehaaniliste kujunditega ning vajad häid tööriistu nende modelleerimiseks? SolidWorks pakub mitmeid tööriistu, mis seda projekteerimisprotsessi toetavad. Kursusel õpetatakse keeruliste kujundite konstrueerimist kasutades mitme kehaga detaile, sweep ja boundary feature-sid ning teisi keeruliste kujude loomise võimalusi. Kursus keskendub tahkmudelitega töötamisele käsitledes detailselt erinevaid käsklusi ja võimalusi. Enamus kursusel lahendatavatest kaasustest ja ülesannetest on tööstuse valdkonnast. ÕKrühm: Tootmine ja töötlemine

Kursuse kestus: 2 päeva. Hind: 700€+km

Бaзовый курс SolidWorks

Бaзовый курс SolidWorks научит Вас, как использовать систему SolidWorks для построения параметрических моделей деталей и сборок и генерирования чертежей. Данный курс основан на фундаментальных знаниях и понятиях SolidWorks, что поможет для успешного использования программы. Курс даст Вам хорошую основу для продолжения обучения в сфере SolidWorks и хороший старт для эффективной работы в проектировании для Вашей компании. Классификация учебной программы: Производство и разработка (Tootmine ja töötlemine)

Продолжительность курса: 3 дня. Стоимость: 800€+km